Musikkutstyrsordningen har fordelt 14,2 millioner kroner

17.11.2010
Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet. Se tildelingen her.

kaizersfotogjengen.samfundet.no

Foto: Fotogjengen.samfundet.no

MUO har nå gjort ferdig fordelingene for andre halvår 2010. Fordelingsutvalg behandlet i sitt møte den 10. og 11. november alle søknader som kom inn til MUO innen søknadsfristen 1. september. Totalt behandlet utvalget 144 søknader innenfor støtteområdene Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr, Musikkbinger og Akustiske tiltak. Av disse mottar 79 positivt vedtak om støtte. Det totale tilskuddet for hele 2010 er på 27,6 mill kroner.

MUO skal sammen med andre ordninger legge til rette for og utvikle et mangfold av norsk rytmisk musikk som er anerkjent for høy kvalitet, preget av musikalsk bredde, mangfold og nyskaping og som når et stort publikum i Norge og internasjonalt.

Formålet for virksomheten er å sikre tilgang til øvingslokaler over hele landet og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk.

Innenfor støtte området fremføringsutstyr er MONO i Oslo og Blæst i Trondheim blant de som mottar mest støtte til oppgradering av det tekniske utstyret. Stiftelsen Kulturhuset USF i Bergen mottar mest innen akustiske tiltak i utviklingen av en hovedscene for rytmisk musikk i Bergen.