Husk Tonoavgiften

04.11.2010
Dersom din blues- eller rockeklubb ikke har betalt Tonoavgift inneværende år, må dette gjøres snarest.

Tono_logo_kvadrat_300_px

17.juni 2009 kom det på plass en ny hovedavtale mellom Norsk musikkråd og TONO. Avtalen ivaretok både mylderet av små konserter over hele landet og de større konsertene. Med bakgrunn i denne avtalen forhandlet NRF en rabattavtale for små og store konserter på vegne av blues- og rockeklubber. Tilsvarende avtale gjelder for 2010 med noen presiseringer.

Rapporteringsskjema og giro for små konserter, samt bakgrunnsmusikk for hele 2010, og for store konserter 1.halvår 2010 ble sendt ut i slutten av september med forfall 15.oktober.

Hovedtrekk ved Tono avtalen for Blues og Rockeklubber i 2010:

1.Små konserter: under 50.000 i bruttobillettinntekt per konsert eller under 500 besøkende. Arrangørene betaler kr. 315,- pr. konsert, mot kr 538 i vanlig tariff.
2.Store konserter: konserter med brutto billettinntekter over kr. 50.000 per konsert.
Arrangørene betaler 3 % av billettinntektene. For konserter/festivaler uten billettinntekt og med over 500 besøkende skal det betales kr 2 per besøkende.
3.Bakgrunnsmusikk: Blues- og Rock klubber som er medlem i Norsk Rockforbund har rabatt på Tonoavgiften for bakgrunnsmusikk dersom dere benytter det på åpningsdager som det ikke er konsert.

Se nærmere info ved å laste ned veiledningiInformasjon om Tono 2010.

Det er veldig viktig at dere rapporterer og betaler giro i tide. Ta heller kontakt i forkant dersom dere trenger hjelp med skjemaene, så slipper dere å rette opp eventuelle feil i ettertid. Husk å signere skjemaet og merke innbetalingen med klubbens navn!

Musikkrapport
I tillegg til å rapportere små og store konserter og betale vederlag til Norsk Rockforbund, er det svært viktig at dere rapporterer inn til TONO direkte hvilke låter/komponist som har blitt benyttet av artisten/bandet som spilte hos dere. Det er (og har alltid vært) arrangørens ansvar å påse at dette blir gjort. Og det er også viktig slik at dersom artisten som spiller hos dere også er komponisten, så er det han/henne som får pengene. Dette er man ikke sikret dersom TONO ikke mottar Musikkrapport da de ikke vet hvor de skal sende pengene. Musikkrapport kan lastes ned på denne siden.

TONO jobber med å utarbeide et system slik at dere kan gjøre dette på nett. Enn så lenge må dere sende inn rapporten i papirformat, Ta kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål eller trenger hjelp til å finne riktig sum!
E-post: post@norskrockforbund.no / Telefon: 22 20 00 22