Alt klart for festivalseminar!

10.11.2010
Førstkommende helg befinner Norsk Rockforbunds medlemsfestivaler seg i Tromsø, der det årlige festivalseminaret finner sted. Fredag på seminaret lanseres “Veileder for sikkerhet ved store arrangement”, et samarbeid mellom blant annet NRF og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Se seminarprogram og program for lanseringen her!

Amfiscenen beskjært

17:30: Lansering av Sikkerhetsveileder for store arrangement

Introduksjon av sikkerhetsveilederen ved Norsk Rockforbund og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Presentasjon av sikkerhetsveilederens innhold og bruksområder ved Jørgen Aass, sikkerhetskonsulent NRF.

18:00: Paneldebatt

Innledere:
1) Buktafestivalen ved Lasse Pettersen. Tema: rømningsvei
2) Skippagurra ved Øyvind Stangnes. Tema: arbeidsgiveransvar
3) Vinjerock ved Eirik Høyme Rogn. Tema: politikostnader
Paneldeltakere:
- Terje Olav Austerheim, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
- Ole Petter Parnemann, Politidirektoratet
- Bengt Eriksson, Arbeidstilsynet
- Jørgen Aass, sikkerhetskonsulent NRF
- Jens Kristian Johansen, Advokatfirmaet Grette

Program for hele helgen kan lastes ned under denne saken.