Pressemelding: Kulturbudsjettet 2011: Et løft for arrangør-Norge

05.10.2010
Norsk Rockforbund er fornøyd med arbeidet kulturminister Anniken Huitfeldt har lagt ned i forbindelse med statsbudsjettet som kom i formiddag. Norsk Kulturråds arrangørstøtteordning foreslås styrket med 5 millioner fra dagens ramme på 12 millioner, en økning på 42 %.

Line Endresen2 foto NRF_SV

- Dette er et solid løft for de norske konsertarrangører, uttaler Line Endresen, daglig leder i Norsk Rockforbund.

- Dette har vært vår viktigste kampsak i flere år. Ved å øke arrangørstøtten bidrar man ikke bare til å øke antallet konserter i Norge totalt, man bidrar også til å profesjonalisere og støtte de små aktørene som sliter i distriktene i dag. Vi er godt fornøyd med at regjeringen følger opp Kulturløftet og styrker arrangørstøtteordningen.

Norsk Rockforbunds visjon er «Gode konsertopplevelser til alle!», og vi føler at våre synspunkter er blitt tatt på alvor. Huitfeldt har siden tiltredelsen hatt en innfallsvinkel hvor hun har lyttet til fagorganisasjonene snarere enn å kjøre sitt eget løp, og på grunn av denne prisverdige arbeidsmetoden har organisasjonene i musikklivet latt ministeren få arbeidsro. Det er derfor med glede at vi nå ser at ministeren leverer.

Gjennom samarbeidet Samstemt! har Norsk Rockforbund og fem andre musikkorganisasjoner bedt om et betydelig løft for Norsk kulturråds arrangørstøtteordning slik at denne ordningen i løpet av de tre neste årene kan komme opp på nivå med festivalstøtteordningen. Med årets økning forventer Norsk Rockforbund at Regjeringen viderefører satsningen på arrangørfeltet i tråd med Samstemts ønsker, som er en trinnvis økning av arrangørstøtteordningen fram mot totalt 34 millioner i 2014.

Kontakt:
Line Endresen
Daglig Leder, Norsk Rockforbund
line@norskrockforbund.no
930 93 739

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon, og representerer ca. 250 festivaler, rockeklubber, spillesteder, studentsteder og bluesklubber i Norge.
Samstemt! er en sammenslutning av musikkorganisasjonene Norsk Jazzforum, FONO, Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen, Norsk Rockforbund, Ny Musikk og Gramart.

Oslo, 5.10.10