Ny utgave av SIKKERHETSHÅNDBOKA

11.12.2008
Torsdag 20. november på sikkerhetseminaret i Bergen, ble den nye utgaven av Sikkerhetshånboka lansert. Boka har blant annet fått nytt design og et eget kapittel om pyroteknikk! Sikkerhet er en grunnle

SikkerhetsBOKA_NY

Sikkerhet er en grunnleggende del av en konsert. En arrangør har et stort ansvar overfor artister, medarbeidere og ikke minst publikum. Norsk Rockforbund har tatt denne problemstillingen på alvor, og ønsker med Sikkerhetshåndboken å legge til rette for at konsertarrangører skal ha bedre forutsetning for trygg konsertavvikling.

Boken ble nasjonalt utgitt av NRF første gang i 2006 i samarbeid med BRAK. Siden 2006 har det kommet ny lovgivning på feltet og andre temaer har blitt mer aktuelt; for eksempel best mulig sikring av pyroeffekter. Derfor relanseres Sikkerhetshåndboken i år i ny og oppdatert utgave og med et splitter nytt design.

Nytt kapittel om Pyroteknikk
Forfatter Inga Moen Danielsen er styreleder i BRAK og har lang erfaring som sikkerhetsansvarlig fra klubb og festival. I den nye utgaven av sikkerhetshåndboka har hun blant annet fått med seg ekspert på pyroteknikk Axel Sundbotten og sikkerhetskonsulent Jørgen Aas som har vært med på å spisse innholdet. Blant annet har den nye utgaven et eget kapittel om pyroteknikk under tema brannsikkerhet. – Ellers har vi vasket språket og oppdatert boka i forhold til nytt lovverk. Jeg vil benytte anledningen til også å takke designer Rune Mortensen og fotograf Helge Brekke som har gjort en fantastisk jobb med det visuelle.

Gjør en risiko analyse!

HER finner du mal for Risikoanalyse. Et verktøy til hjelp for å gjennomgå rutiner og avdekke risiko områder. .

Bestill Sikkerhetshånboka i dag!

Boka er gratis for medlemmer i Norsk Rockforbund og dere betaler kun 49,-kr i porto.
For ikke-medlemmer koster boka 50,- kr pluss 49,- kr i porto og 25,-kr i adm.gebyr.

Bestill boka på: post@norskrockforbund.no