Kjærlighet til Folken

18.12.2008
Folken i Stavanger feirer seg selv og tjue år med å gi ut en praktbok av et jubileumsverk.

EKTE_INVITASJON_cover_300

Alle Norsk Rockforbunds medlemmer får 30% på boka!

”Ekte Kjærlighet” er en samling historier om studentene på Folken, om fest, iver, galskap og nød, men også om Stavanger, vestlandsbyen som ble kulturhovedstad.

Hvorfor bok?
Boken er ført i pennen av en blanding av profesjonelle skribenter og glade amatører med Trond Hugo Haugen som redaktør. ”Mye av Folkens 20 år lange historie lå nedstøvet i gamle pappesker og spredt litt rundt i folks rot og skrot. Dokumentasjon går tapt, folk kaster og det var på tide å få det samlet mellom to permer” forklarer redaktøren om valget å lage bok. ”Dessuten er boka et viktig debattinnlegg om hva Folken skal være i framtida og det skitne 5. bindet i Stavangers kommende 4 binds verk over byhistorien.

Med seg har han hatt en redaksjon av gamle og nye fra Folken og en ekstern co-redaktør i Trine Mathiesen Gilje. ”Det var viktig å ha med en co-redaktør utenfor Folken miljøet som kunne sikre at boka ikke ble for intern men interessant for andre også”

En opplæringsarena
Folken har, i tilegg til å være konsertsted og studenthus, vært en viktig opplæringsarena for byens musikk- og konsertmiljø. ”Litt barnehage og litt opplæringsarena" forteller Trond Hugo. En av de første stadionkonsertene i Stavanger ble arrangert da Elton John besøkte byen i 2004. ”Folken bidro til at byen fikk den kompetansen, å arrangere større konserter” utdyper han og legger til at studentene og Folken sto for hele arrangementet med tips på sida fra Gunnar Eide.

Folken er et hus i en by med en hel by i sitt hus – Ekte kjærlighet
Siri Aavitsland, Mari Rollag Evensen, Kjell Gjerseth, Johan Harstad, Ingrid Milde, Øyvind Rimbereid, Terje Torkildsen, Kjetil Wold sammen med redaktør Trond Hugo Haugen er noen av dem som tegner og forteller om Folkens historie fra før 1988 til etter 2008. Bidragsyter og Brageprisvinner Johan Harstad har blant annet begått sitt første stykke lyrikk på mange år med sitt Dylan-pekende dikt; ”Stuck Inside of Heathrow With That Folken Blues Again”.

”Tittelen Ekte kjærlighet hentet jeg fra en av Johans mailer der han beskrev sitt forhold til Folken. Ekte kjærlighet sier også noe om drivkraften til de utallige frivillige som har vært innom i årenes løp. Men også andre føler Ekte kjærlighet til huset påpeker han ”Folken har vært vel så viktig som et sted å henge, drikke kaffe og treffe kjentfolk for resten av byens kulturmiljø.

Avslutningsvis oppsummerer han ”vi snakker om ekte kjærlighet; til stedet, cafèen og til konsertene på det gyngende gulvet." Med andre ord en perfekt julegave til musikkinteresserte arrangører – og et MUST for de med rogalandsblod i årene!!

Medlemstilbud på Ekte Kjærlighet
Som medlem av Norsk Rockforbund får du spesialtilbud på boka. For kun 245 kroner kan du hente boka på kontoret vårt i Kirkegata i Oslo. Dersom du ikke kan komme hit sender du en bestilling til Folken HER så får du den tilsendt i posten for den nette sum av 345,- (inkl. 100 ekstra for porto). Husk å opplyse om at du er medlem av Norsk Rockforbund.