Frifondtildelinga for høsten 2008 er klar !

16.12.2008
Norsk Rockforbund administrerer og fordeler Frifond for våre egne medlemmer, og det er ingenting vi liker bedre enn å dele ut penger til dere!

Gutt_gitarLR

Ikke minst kan vi følge med på alt det spennende som skjer der ute. Takk for mange gode søknader – dere er blitt flinke til søknadsskriving etterhvert og det gleder administrasjonen. Det ble til sammen delt ut hele 610 000 kroner. Maks tildeling per år er for 2008 kr. 25.000 per søker.*

Nederst på siden finner du en oversikt over klubber/festivaler som fikk støtte i den første runden av Frifond i 2008. Det ble til sammen delt ut hele 610 000 kroner. Neste søknadsfrist er 1.juni.

Tilsammen 46 klubber og festivaler over hele landet mottok støtte.
Av de som håvet inn “storgevinstene” kan vi nevne: 4/4 forum for takt og tone (25.000), Brannvakta Studentsamfunn (25.000), Garagefestival (25.000), Jordunstfestivalen (25.000),Kroa i Bø (25.000), Laagendelta Bluesklubb (25.000), Malakoff Rockfestival (25.000), Midtbyen Rockeklubben (Midtbyen Rockeklubb), Rockeklubben i Porsgrunn (25.000), Skånevik Bluesklubb (25.000) og Trondheim Elektroverksted (25.000) Gratulerer!

Tildelingsutvalget la vekt på følgende kritierier i behandling av søknaden,
foruten grunnkriteriet om aktiviteter for og av ungdom under 26 år.
• Arrangementsfrekvens
• Kunstnerisk kvalitet
• Kompetansebygging
• Lokalt samarbeid
• Andre spesielle behov

Tildelingsutvalget består av styremedlemmer i Norsk Rockforbund:
Stein Egil Legård (Odda), Elisabeth Weisser Svendsen (Oslo), Judit Premak (Kristiansand).
Fra administrasjonen møtte administrasjonsansvarlig Mariann Skjerdal og konsulent for Rock og Blues John Olav Hovde.
Vi ønsker lykke til med alle de fantastiske prosjektene som dere jobber med over hele landet!