Satser på pliktavlevering av lydopptak

17.09.2007
Det blir stadig flere små, uavhengige musikkprodusenter. For å sikre at alle lydopptak som er publisert i Norge blir bevart på linje med annet materiale, gjennomfører Nasjonalbiblioteket i år en informasjonskampanje om pliktavlevering av lydopptak.

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn alt materiale som publiseres i Norge. Dette gjelder også musikk og andre lydfestinger. Produsenter av dette materialet er, i følge pliktavleveringsloven, pålagt å sende inn to eksemplarer vederlagsfritt til Nasjonalbiblioteket.

Målet med pliktavleveringen er å sikre bevaring og gjenfinning, nå og i fremtiden. Avleverte lydopptak gjøres også tilgjengelig for dokumentasjonsarbeid, studier og forskning. Nasjonalbibliotekets materiale formidles og gjennom utstillinger og andre kunnskaps- og kulturarrangementer.

Fra mandag 2. juli har Nasjonalbibliotekets monografiseksjon hatt ansvaret for inndriving og mottaksregistrering av avleveringspliktig innspilt musikk. Ny avleveringsadresse for lydopptak er heretter 8607 Mo i Rana.


Les mer om pliktavlevering av lydopptak på www.pliktavlevering.no