Gratiskonsert med Rock Furore i anledning FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

03.12.2007
3.desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmde. Dagen har som mål å bidra til en bevisstgjøring og tiltak for å bedre funksjonshemmedes situasjon og gi like muligheter. I den anledning er Unge funksjonshemmede med på å arrangere konsert med Rock Furore på Stortingets plass 3. desember kl 18. Velkommen til appeller og konsert!

Gratiskonsert i Oslo sentrum

3.desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmde. I den anledning er Unge funksjonshemmede med på å arrangere konsert med Rock Furore på Stortinges plass 3. desember kl 18. Velkommen til appeller og konsert!
 

FNs internasjonale dag for funksjonshemmde har som mål å bidra til en bevisstgjøring og tiltak for å bedre funksjonshemmedes situasjon og gi like muligheter.

Unge funksjonshemmede har i år som de siste årene gått sammen med andre ungdomsorganisasjoner for å skape blest om dagen. I år samarbeider vi med Norges Blindeforbunds ungdom og Norges Handikapforbunds Ungdom og går under navnet "Samarbeidsgruppen 3.desember". Temaet er funksjonshemmet ungdom og utdanning/arbeidsliv.

Ta med deg venner og møt opp til en hyggelig musikalsk opplevelse i førjulsstria!

Unge funksjonshemmedes budskap:

Sats på funksjonshemmet ungdom!

Ungdom skal ikke møtes med uføretrygd eller sosialen som første tilbud. Det må legges til rette for at funksjonshemmede som ønsker det, faktisk kommer ut i arbeid. Utdanning er én av nøklene til dette.

Regjeringens mål om at 5 prosent av nyrekrutteringen til offentlig sektor skal være personer med funksjonshemminger kan så vidt synes i horisonten. Målet er fortsatt langt unna; det første året var tallet 2,6 prosent. I fjor bare 1,2 prosent. Det går feil vei, med andre ord.

Samarbeidsgruppen 3. desember krever nå at regjeringen utformer en forpliktende strategi og handlingsplan for hvordan de vil lette overgangen mellom utdanning til arbeid for å nå målet på 5 prosent. Dette må gjøres i hele den offentlige sektor, både i stat og kommune.

Funksjonshemmede er arbeids- og utdanningssøkende individer, med større og mindre behov for tilrettelegging og bistand – ikke nødvendigvis bare ”brukere” av NAV-stønader og offentlige tjenester.

Funksjonshemmede er ulike på lik linje med alle andre. Funksjonshemmingen er en del av oss, den er ikke hele oss. Holdningsskapende arbeid og kompetanseheving blant arbeidsgiverne og samfunnet generelt er et viktig tiltak. Det finnes mange lover og støtte- og tilskuddsordninger, men det hjelper lite når de ikke er kjente for dem det gjelder. Derfor må det offentlige gå foran som et godt eksempel.

Les mer på www.ungefunksjonshemmede.no