Studentsamarbeid skal gi kulturløft

22.11.2007
Norsk Rockforbund og StL jobber med å opprette bedre forbindelser mellom kulturaktørene og studentpolitikerne – sammen står vi sterkere! Norsk Rockforbund (NRF) og Studentenes Landsforbund (StL) ga i høst ut en felles brosjyre med tips om hvordan studentarrangørene og studentpolitikerne kan samarbeide for å skape gode studentmiljøer. I samarbeid tilbyr vi nå samarbeid om kursing innen for eksempel lobbyvirksomhet.

Pressemelding fra Studentenes Landsforbund og Norsk Rockforbund

Studentsamarbeid skal gi kulturløft

Norsk Rockforbund (NRF) og Studentenes Landsforbund (StL) ga i høst ut en felles brosjyre med tips om hvordan studentkulturaktørene (studentsamfunn, studentforeninger m.fl.) og studentpolitikerne kan samarbeide for å skape gode studentmiljøer ved landets universiteter og høgskoler. Rådene dreide seg om hvordan man kan gå frem for å skaffe økonomisk støtte fra skole, samskipnad og kommune til ulike tiltak. Tipsene handler også om hvordan man kan jobbe for at disse instansene ser hvor viktig det er for studentene med et godt sosialt miljø og at vertskommunene ser verdien av at studenter ønsker å studere der.

Norsk Rockforbund og StL jobber med å opprette bedre forbindelser mellom kulturaktørene og studentpolitikerne – sammen står vi sterkere.  De ulike studiestedene oppfordrer til felles seminarer og vi tilbyr nå samarbeid om kursing innen for eksempel lobbyvirksomhet.

- Norsk Rockforbund har seminar- og kursvirksomhet som en stor del av vår virksomhet for særlig å øke medlemmenes arrangørkompetanse, men vi hjelper også til på felt som dreier seg om bedre driftsvilkår og samarbeid mellom høgskole og samskipnad. StL er derfor en naturlig samarbeidspartner for oss på dette området, sier Guro Midtsund, informasjonskonsulent i Norsk Rockforbund.

- Studentenes Landsforbund ønsker å skape mer blest om studentkulturen rundt om i landet, og vi tror at samarbeidet med Norsk Rockforbund kan bidra til å sette dette på dagsorden. Studentpolitikerne har mye å tjene på å jobbe tettere med studentsamfunnene, som gir et viktig bidrag til studiemiljøet, sier Olav Øye, leder i Studentenes Landsforbund.

– Nesten samtlige studenthus og flere av de store foreningene som arrangerer konserter, er medlem hos oss, dette er et felt hvor de stadig etterlyser hjelp og tips. Vi er derfor svært glade for at et konkret samarbeid med StL nå kommer på plass, både i form av brosjyren vi ga ut tidligere i høst og dette kurstilbudet, avslutter Midtsund.