Tildelingene fra Klubbstøtteordningen er klare!

03.10.2007
Det første møtet i tildelingsutvalget for Klubbstøtteordningen i Norsk Rockforbund ble avholdt i forrige uke. Tildelingene er nå klare og 1 million kroner ble fordelt til klubber over hele landet. Søknadene vitner om en enorm musikalsk aktivitet og ikke minst et enormt behov for støtte, spesielt i distriktene med store reisekostander. Hele 87 klubber søkte, fra alle landets fylker, innenfor rock, blues, pop, metal, elektronika, progrock, viser, støy og indie. Det ble søkt om støtte for 3 470 000. Lykke til med arrangementene!

Kriterier og utvalg

I behandlingen har tildelingsutvaget lagt vekt på kunstnerisk innhold, distriktsutjevning og at søknaden ellers oppfyller kriteriene for klubbstøtten. Søknader om utstyr blir ikke behandlet i denne støtteordningen. Maks tildeling per klubb er på kr. 50.000 per år. Tildelingsbrevene blir sendt ut denne uka.

Søknaden ble vurdert av tildelingsutvalget bestående av Kjersti Vikør (Styret NRF), Lars Ljosland (Styret NRF), Vidar Bråthen (Norsk Jazzforum), Monica Larsson (daglig leder NRF) og Mariann Skjerdal (administrasjonsansvarlig NRF / sekretær utvalget).

Se tildelingene her!

Tildelingsutvalget minner om kriteriene for støtte:

  • Prosjektbeskrivelse med budsjett, samt kort beskrivelse av sesong 2006/2007
  • Helårsarrangører
  • Klubbstøtten gjelder kun for klubber som presenterer rock og beslektede musikkformer
  • Programvirksomheten skal gi rom for uetablerte og nyskapende uttrykk, smalere artister og sjangrer.
  • Støtten gis til konserter, ikke utstyr eller drift
  • Tilskudd kan gis til klubber uavhengig av medlemskap i Norsk Rockforbund
  • Maksimal tildelingssum pr år: 50 000 kr

Gode tips

Det var dessverre ganske mange klubber som søkte støtte til utstyr, dette støtter IKKE klubbstøtteordningen, men sjekk heller om dere oppfyller kriteriene til Musikkverkstedordningen: www.mvo.no innen 15. november. For medlemmer av Norsk Rockforbund som driver på frivillig basis, av og med ungdom under 26 år, kan søke Frifond, fristen her er 1. november. Vær også svært nøye med å sende ved alle vedlegg, både budsjett og prosjektbeskrivelse må være med søknaden for at den skal bli vurdert, og send alle vedlegg og søknader innen fristen! Husk at administrasjonen i Norsk Rockforbund gjerne hjelper dere med søknader.NB! "Kunstneriske kriterier" betyr altså på godt norsk: Søk støtte til konserter, til band: musikken dere skal presentere! Norsk Rockforbund ønsker å støtte "uetablerte og nyskapende uttrykk, smalere artister og sjangrer" – derfor kan dere søke om støtte til å ha konsert med spennende band som ikke klarer seg på markedets premisser.Neste søknadsfrist 15. februar 2008!

Vi minner om neste søknadsfrist for klubbstøtten som er allerede 15. februar 2008. Søk i tide og les kriteriene for klubbstøtten nøye. Sørg også for at alle vedlegg er med. Ta kontakt så hjelper de dere!

Lykke til med arrangementene! Norsk Rockforbund er stolte av alt det fantastiske arbeidet som legges ned over det ganske land. Husk å bruke oss hvis dere har ris, ros, innspill eller trøbbel.