Søk støtte!

12.10.2007
Det nærmer seg november og mange viktige søknadsfrister for konsertarrangører. Først ut er Norsk kulturråds støtteordning Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) hvor søknaden bør være de i hende i løpet av neste uke (uke 42) for at den skal bli behandlet før jul. Andre ordninger med frister nå er Frifond, Fond for utøvende kunstnere og Musikkverkstedordningen. Her finner du også vår lille huskeliste for søknader!

Generelle søknadstips

Det er dessverre mange som får avslag på søknadene sine fordi man ikke har fylt ut søknadsskjema, det mangler vedlegg eller fordi man ikke søker på riktig formål. Les derfor søknadstipsene våre nedenfor og send gjerne søknaden til oss først så vi kan se over den før dere sender den avgårde. Husk da å være ute i litt god tid!

Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger:

  • Les søknadsveiledningen nøye!
  • Ikke søk om støtte til noe de IKKE støtter!
  • Ikke søk om støtte til arrangement som har vært!
  • Husk prosjektbeskrivelse og budsjett og annet de ber om!

Turné- og Arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) – Frist NÅ!

Søknader til Turné- og Arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) bør være Norsk kulturråd i hende i løpet av neste uke, altså uke 42, for at de skal bli behandlet før jul!

Denne ordningen er i regi av Norsk Kulturråd og er en støtteordning som er aktuell både for arrangører og utøvere. Ordningen støtter turneer, konsertrekker og mindre festivaler (de som faller utenfor Festivalstøtteordningen). Det er derfor viktig at prosjektet har et visst omfang, et godt planlagt konsept og at man innleverer en ryddig og informativ søknad som inkluderer et realistisk budsjett.

Søknadsskjema og mer info om TARP-ordningen finner dere på www.kulturrad.no > MusikkFrifond – Frist 1. november

Norsk Rockforbund fordeler Frifond-midler til egne medlemmer, søknaden skal derfor sendes til oss. Oppfyller dere de enkle kriteriene at 1/3 av medlemmene er under 26 år og legger ved en rapport for siste års aktivitet får dere minimum 5000 kroner. Legger dere litt mer arbeid i søknaden kan dere få inntil 25.000 kroner per år. Enkle penger med andre ord!

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere i Verktøykassa på www.norskrockforbund.noFond for utøvende kunstnere (FFUK) – Frist 2. november

Frist for FFUK er 2. november og søknaden må være de I HENDE innen denne datoen. Husk at FFUK kun gir underskuddsgaranti.

Søknadsskjema og mer informasjon på www.ffuk.noMusikkverkstedordningen (MVO) – Frist 15. november

MVO er den eneste støtteordningen hvor dere kan søke om støtte til teknisk utstyr!

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på www.mvo.no

 

Ta kontakt dersom dere trenger hjelp eller har noen spørsmål!