Husk søknadsfrist Frifond 1. november!

29.10.2007
Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner. Det geniale med denne ordningen er at alle organisasjoner som oppfyller kriteriene får tilslag. Det viktigste kriteriet er at 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Norsk Rockforbund, ved et styreoppnevnt utvalg, behandler alle søknader fra våre medlemmer. Alle søknader fra medlemmer i Norsk Rockforbund skal derfor sendes direkte til oss og vi gir minimum 5.000 kr / maksimum 25.000 kr i støtte per år.

Denne informasjon gjelder KUN for medlemmer av Norsk Rockforbund. Arrangører som ikke er medlem i en organisasjon som deler ut midler til egne medlemmer søker Frifond Musikk, les mer om det på www.frifond.no

Norsk Rockforbund, ved et styreoppnevnt utvalg, behandler alle søknader fra våre medlemmer. Alle søknader fra medlemmer i Norsk Rockforbund skal derfor sendes direkte til oss.

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner. Det geniale med denne ordningen er at alle organisasjoner som oppfyller kriteriene får tilslag. Det viktigste kriteriet er at 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Det gis minimum 5.000 / maksimum 25.000 i støtte pr år.

Søkerguide for medlemmer i Norsk Rockforbund

For medlemmer i Norsk Rockforbund skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for 2007 (rapport) er garantert 5000,- i grunnbeløp per år hvis dere oppfyller og attesterer på at 1/3 av medlemmene er under 26 år. Dette er grunnkriteriene for å få støtte.

Utover dette legger tildelingsutvalget vekt på følgende faktorer som bør komme tydelig frem i søknaden dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet (Kr 25 000,-):

  • Arrangementsfrekvens
  • Kunstnerisk kvalitet
  • Kompetansebygging
  • Lokalt samarbeid
  • Andre spesielle behov

Sammen med søknadsskjemaet somo kan lastes ned fra Verktøykassa må dere levere en oversikt over konserter i 2007 (rapport). Tildelingsutvalget anbefaler dessuten å legge ved en prosjektbeskrivelse (ca. 1 A4 side), program for perioden og budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til.

Videre minner vi om at Frifond ikke gir støtte til utstyr (gjelder ikke rockeverkstedene). Støtte til utstyr søker dere Musikkverkstedordningen om (www.mvo.no, frist 15. november).

Dere bør søke støtte til arrangementer dere planlegger i nær fremtid, og ikke til arrangementer som har vært eller for å dekke underskudd. Dette gir vi i utgangspunktet ikke støtte til.

Frist: 1. november og 1. juni hvert år

Søknadsskjema finner dere i Verktøykassa > Støtteordninger

Skjema, rapport, prosjektbeskrivelse, program og budsjett sendes per post, faks eller som pdf med e-post til:

Norsk Rockforbund

PB 440 Sentrum

0103 Oslo

Faks: 22 20 00 33

E-post:
post@norskrockforbund.no

Husk å attestere på at 1/3 av medlemmene er under 26 år!

Mer info om Frifond finner dere på www.frifond.no

Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål. Administrasjonen hjelper dere gjerne med søknaden!