Tildelingene fra Norsk kulturråd er klare

20.12.2006
Da er tildelingen fra Festivalstøtteordningen for 2007, siste tildeling fra TARP og LOK klare. Union Blues Band, turneen til bluesklubbene i Norsk Rockforbund, har fått gledelige 80.000 kroner. 17 nye festivaler har fått støtte i 2007, hvorav ni innen populærmusikk og tre av de igjen er medlem i Norsk Rockforbund. Samtidig er det gledelig at flere av festivalene i Norsk Rockforbund har fått opprettholdt eller økt sin støtte.

20/12/2006

Det er svært gledelig at medlemmer i Norsk Rockforbund som Malakoff, Granittrock og nyinnmeldte Målrock har kommet inn i årets tildeling av festivalstøtten, vi gratulerer! Festivaler som Hole in the Sky og Månefestivalen har fått en betraktelig økning, mens andre som Egersund Visefestival og Karlsøyfestivalen får sin støtte fra i fjor opprettholdt.  Samtidig registrerer vi at festivaler som Bergenfest har fått redusert sin støtte, og det er skuffende at musikkprogrammet til Ekstremsportveko ikke har fått plass i det hele tatt i tildelingene for 2007.

 

Festival 2006 2007
Bergen Music Fest/Ole Blues 850 000 750 000
Egersund Visefestival 100 000 100 000
Ekstremsportveko (musikkdelen) 100 000 -
Granittrock - 100 000
Hole in the Sky 60 000 200 000
Karlsøyfestivalen 100 000 100 000
Malakoff - 100 000
Målrock - 100 000
Månefestivalen 200 000 300 000
Notodden Blues Festival 900 000 900 000
Safe as Milk Festivalen 95 000 100 000
Storåsfestivalen 250 000 Ikke søkt

TARP

Årets siste tildeling fra Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP) er også klar. Det er ikke så mange tildelinger på arrangørsiden, men noen medlemmer fant vi:

 

Arrangør Tildeling
Norsk Blues Union 80 000
Energi Mølla 20 000
Audunbakkenfestivalen 20 000
Stiftelsen Hulen 40 000
Studentenes Musikkforening 40 000

LOK

Siste tildeling fra LOK. Ordningen legges ned f.o.m. 2007. Det var derfor ikke mulig å sende inn søknad 1. desember som det brukte å være.

 

Arrangør Tildeling
Sandefjord Bluesklubb 10 000
Østkanten Bluesklubb 15 000