Frifond-tildelingen høst 2006

01.12.2006
Norsk Rockforbund administrerer Frifond for våre egne medlemmer, og det er ingenting vi liker bedre enn å dele ut penger til dem! Ikke minst kan vi følge med på alt det spennende som skjer der ute. Finn ut her om din klubb/festival fikk støtte i den siste runden av Frifond i år. Det ble til sammen delt ut 280.000 kroner og pengene kommer på konto før jul.

01/12/2006

 Klubb  Tilsagn
 Det Akademiske Kvarter   5 000
 Aktive Studenters Forening  3 000
 Audunbakkenfestivalen   12 500
 Fan it Bluesclub   7 000
 Fauske Bluesklubb   5 000
 Fjellparkfestivalen   7 000
 Fjæra Bluesklubb   7 500
 Clubstyret (Det Norske Studentersamfund)  15 000
 Fredrikstad Rockeklubb - The Crypt   5 000
 Fucking North Pole Festival   8 000
 Galleriet Studenthus   5 000
 Grenland Bluesklubb   5 000
 Halden Studentsamfunn   6 000
 Hell Blues Club   5 000
 Hydranten   13 000
 Jotnesprell BA / Vinjerock   7 500
 Kulturlokomotivet   13 000
 Kulturscenen og Sudenthuset Driv AS   3 000
 Matendo Kultursenter   5 000
 Nordstrand Rockeklubb   4 000
 Piggtraad Productions - Ampfest   7 000
 Piggtrådfestivalen  5 000
 Ranglerockfestivalen   7 000
 Rockehuset i Halden   8 000
 Rockeklubben i Porsgrunn   5 000
 Sortland Rockeklubb   7 500
 Skien Musikkforum   5 000
 Skral Festival   8 000
 Sokndal Rockeklubb   5 000
 Stavanger Bluesclub   7 500
 Stiftelsen Hulen   4 000
 Studentenes Musikkforening  5 000
 Studentersamfunnet i Haugesund  13 000
 Studenthuset Bingo'n   13 000
 Studentersamfunnet i Sogndal, Meieriet   3 000
 Studentersamfunnet på Rena   7 500
 Vestfold Studentsamfunn   5 000
 Voss Concert Team   5 000
 Østkanten Bluesklubb   8 000
 Østsia og Luftslottet   10 000

Dersom du ikke finner din klubb/festival i tildelingslista betyr det 1) at dere ikke har søkt, 2) ikke har søkt innen fristen eller 3) at dere ikke har fått tilsagn på søknaden deres i denne omgang.Frifondmidlene var noe redusert i år i forhold til tidligere år, men de vil øke igjen for 2007. Da er det bare å søke på ny. Dersom klubben/festivalen har fått tildelt mindre enn "minimumsbeløpet" på 5000 kr er det fordi dere fikk tilsagn på forrige runde som var i juni. Minimum 5000 kr og maksimum 25.000 kr - regelen gjelder per år.