Fokus på læring i frivillige organisasjoner på Kulturstudiene i Bø

12.12.2006
Kroa i Bø og Høgskolen i Telemark, gjennom faget Musikkformidling i BA i kulturarbeid, har signert en gjensidig forpliktende intensjonsavtale. Samarbeidet har som mål om å utvikle og styrke kompetanse innen konsertarrangering og personalarbeid, samt gi økt innsikt i ulike juridiske og økonomiske sider ved organisering som stiftelse. Samarbeidet vil praktisk sett bli satt i gang fra høsten 2007.

12/12/2006

For Kroa i Bø og dets mange frivillige er dette en klar og tydelig anerkjennelse av den jobben som daglig gjøres på studenthuset. Vi er stolte av at dette samarbeidet endelig er på plass etter så mange år, og ser fram til å jobbe sammen med høgskolen på dette feltet.

I avtaleteksten for det nye samarbeidet står det blant annet:

"I denne avtalen ligger en anerkjennelse av den betydning Kroa i Bø har i forbindelse med rekruttering og studentsøkning til AF/HiT generelt og for BA i kulturarbeid spesielt. Kroa i Bø representerer en viktig læringsarena for studentene. Den kompetansen studentene erhverver som frivillige på Kroa har vist seg å være relevant og sentral i sammenheng med seinere jobbsøking. Kroa i Bø ble i 2005 kåret til Årets Konsertarrangør.

BA i kulturarbeid tar sikte på en sterkere vektlegging av arrangering i studiet. I fordypningsfaget 283 Musikkformidling utgjør konsertrrangering et viktig emne. Det er et ønske å få tilgang til den kompetansen Kroa i Bø representerer på dette feltet. For Kroa i Bø er det et ønske om å utvikle og styrke kompetansen for de frivillige innen personalarbeid, med særlig vekt på ledelse blant frivillige."

For spørsmål, kontakt daglig leder Frode Jørum: