Ny organisasjon for amatørband

28.11.2006
I mylderet av musikkorganisasjoner har enda en funnet livets rett. BandORG skal ta vare på de tusenvis av banda der ute som ikke har musikken som sitt levebrød. Bandorg skal være en serviceorganisajon som skal jobbe for å bedre rammevilkårene for de som spiller i band, for eksempel ved å hente inn mer penger til feltet. De kommer også til å jobbe for flere og bedre øvingslokaler.

28/11/2006

Trenger vi enda en musikkorganisasjon for populærmusikken i Norge, når vi allerede har MFO, GramArt og Norsk Artistforbund? spør Ballade. "Ja", mener daglig leder i det nystartede bandORG, Jo Tandrevold. Han mener at band som ikke kan leve av musikken sin - det vil si de aller fleste - hører mer hjemme i bandORG enni de andre organisasjonene.

- Vi er en organisasjon for band i det som kalles amatørsjiktet. Vi har få profesjonelle utøvere i ordets rette forstand. Selv om noen av medlemmene våre nok kan kalles profilerte, er det svært få av dem som kan leve av å være artister, sier Tandrevold.

BandORG skal være en serviceorganisajon som skal jobbe for å bedre rammevilkårene for de som spiller i band, for eksempel ved å hente inn mer penger til feltet, jobbe for flere og bedre øvingslokaler, opplæring for band med alt fra instrumentopplæring til kurs i hvordan man skriver gode søknader, lydkurs og bransjekurs.

Målgruppa som bandORG sikter seg inn på har helt andre behov enn profesjonelle musikere. BandORG har en målgruppe fra 18 til 30, og er til for de som spiller fordi det er moro - ikke fordi musikken er en levevei. De fleste musikere ønsker vel å bli profesjonelle med tid, men det er fremdeles få som får den sjansen, understreker Tandrevold. På lista over medlemmer finner man kjente navn som Skambankt, Hopalong Knut og Haggis. I tillegg til en rekke band som er langt mindre kjente.

Som medlem i BandORG får band tilbud om billig forsikring, og som Bandorg-medlem kan du også søke om voksenopplæringstilskudd. Etter de nye reglene er ikke dette mulig dersom du ikke er medlem i en landsomfattende organisasjon. Etter hvert vil vi tilby aktuell og lettfattelig info om alt fra penger til spillesteder og studioer, altså det meste som kan knyttes til vanlig bandaktivitet.

Les hele artikkelen skrevet av Knut Steen på Ballade.