Samstemt: Lite ambisiøst på vegne av kulturen

14.10.2005
Musikkorganisasjonene bak Samstemt 2006 mener den avtroppende regjeringen har for lave ambisjoner på vegne av norsk kultur. Organisasjonene hadde håpet at innspillene og argumentene de har presentert for Kulturdepartementet i større grad hadde sunket inn. Nå forventer Samstemtalliansen at den kommende regjeringen innfrir det forpliktende Kulturløftet som har blitt lansert tidligere.

14/10/2005

Som den eneste organisasjonen innenfor Samstemtalliansen kunne Norsk jazzforum i dag juble for 3,5 million i ekstra bevilgninger for 2006. Aksepten for opprettelsen av Nasjonal jazzscene i Oslo kommer etter mye arbeid. - Veldig gledelig. Dette har vi jobbet for i mange år, sier daglig leder Tore Flesjø i Norsk jazzforum. 

Fullt så fornøyd er ikke lederen av Norsk Rockforbund, Monica Larsson, som nok en gang må se at organisasjonen ikke får en eneste krone i budsjettøkning fra Svarstad Haugland. - Nå gleder vi oss til ny regjering med ny politikk og en ny kulturminister. Hun får støtte av daglig leder i Norgesnettet, Sigmund Valberg. - Konsekvensen av denne politikken og dette budsjettet er en utarming av norsk rock og populærmusikk, og et veldig mye dårligere tilbud til publikum, sier Valberg.

Heller ikke folkemusikkorganisasjonene er særlig fornøyde. - Det er særdeles skuffende og overraskende at det ikke kommer ett eneste signal om hvordan staten har tenkt å medvirke til etablering og drift av en ny Riksscene for folkemusikk og folkedans, sier prosjektleder for scenen Jan Lothe Eriksen.

En utvidelse av innkjøpsordningen for fonogrammer er også avlyst, til tross for klare forsikringer fra politisk ledelse i Kulturdepartementet. - Dette er vi svært skuffet over, sier Erling Andersen i FONO. - Vi beklager også at det ikke er bevilget midler til videreutvikling av digitale distribusjonssystemer for norsk musikk.Kontaktinformasjon Samstemt


FONO: www.fono.no, Erling Andersen, Mobil: 90 10 62 61

Landslaget for Spelemenn: www.folkemusikk.no, Magnar Sundt, Mobil: 95 08 56 47

Norgesnettet: www.norgesnettet.no, Sigmund Valberg 41045637

Norsk Folkemusikk- og Danselag: www.folkogdans.no, Jan Lothe Eriksen, Mobil: 92 82 41 15

Norsk jazzforum:www.jazzforum.no, Tore Flesjø, Mobil: 930 950 55

Norsk Rockforbund: www.norskrockforbund.no Monica Larsson, Mobil: 97 02 24 20