Pressemelding: Ikke noe rock i Valgerds avskjedshilsen

14.10.2005
Norsk Rockforbund håpet til det lengste på at Valgerd Svarstad Haugland ville komme Norsk Rockforbund til unnsetning og bevilge mer penger som en siste hilsen til norske arrangører. Men vi ble skuffet – nok en gang. Nå setter vi vår lit til Stoltenberg-regjeringen og at Kulturløftets musikksatsing skal settes ut i livet. Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag er et sørgelig siste punktum for fire år under Valgerd med total forsømmelse av rock og konsertarrangører. Selv når Norsk Rockforbund varsler nedbygging av organisasjonen fra 2006 kommer det ikke økte bevilgninger.

14/10/2005

 - Vi gleder oss til ny regjering med ny politikk og ny kulturminister, sier daglig leder Monica Larsson.



Norsk Rockforbund trenger 1 million kroner i økning fra 2006 for å opprettholde organisasjonen på dagens nivå, og for å beholde kurs og opplæringstilbudet vårt til de frivillige konsertarrangører. Bondevikregjeringens budsjett viderefører den grove forfordelingen av noen sjangrer. Vi registrerer at Operaen får 22,5 millioner kroner i økning til drift, og at den nye konserthuset i Stavanger alene får 250 millioner (!) kroner i statlig støtte. Det er ikke lagt opp til en økning i noen poster for verken rock, pop og blues som sjanger eller i noen av støtteordningene Norsk Rockforbunds medlemmer er avhengige av; feks Frifond og MVO. Heller ikke i år er festivaler innenfor rock eller blues foreslått som knutepunktinstitusjon, mens fire nye festivaler innenfor andre kunstuttrykk er foreslått til denne gunstige ordningen.



Et bitte lite lysglimt er at Statsbudsjettet nevner ordet 'rock' en eneste gang; i forbindelse med løfte om 60% statlig finansiering av et norsk rock og pop museum som blir foreslått lagt til Oslo og Schous Plass.



- På vegne av norske arrangører håper vi på langt bedre tider under ny rød-grønn regjering,  sier Monica Larsson i Norsk Rockforbund og sender følgende utfordring til ny kulturminister: Ønsker de rød-grønne et Kultur-Norge med levende musikk i hele Norge hele året, må det satses på ny støtteordning for klubbarrangører og styrking av midler til kompetanseheving. En omfattende styrking av norsk musikk må settes igang nå, og rock og pop generelt må få langt bedre levevilkår.

Norsk Rockforbund håper vi står overfor et veiskille med ny regjering, slik at den skjevfordelingen vi har sett mellom sjangrene i åresvis endelig kan være historie.

 

Les mer her:



Frifondmidlene går usikre tider i møte: http://www.musikk.no/cgi-bin/musikk/imaker?id=29855

 

Samstemt: Avtroppende regjering har lave ambisjoner på vegne av norsk kultur: www.samstemt.no

 

Vi gratulerer Jazzen som budsjettvinnere nok en gang! Se www.jazzforum.no

 

 

 

Monica Larsson