Unionsmøte 2004

01.01.0001
Unionsmøte arrangeres i år på Elverum 29. & 30. oktober, og vil være en opplevelse i musikkens og engasjementets tegn!

22/09/2004

Under tidligere Unionsmøter har Norsk Blues Union satt sterkt fokus på reint arrangørtekniske saker. I år vil vi gjøre en liten vri ved å rette spotlighten på musikk og engasjement, noe jeg tror tiden absolutt er moden for. Det var jo nettopp kjærligheten til musikkformen og et brennende engasjement som dannet grunnlaget for NBU og som så langt har vært vår soleklare styrke.

Allerede under fredagens paneldebatt vil dette være et bærende element. Her vil både paneldeltagerne og publikum bli forelagt en del påstander som gjør at selvransakelse og nye grep for å takle framtidas ufordringer forhåpentligvis blir krystallisert. Engasjement og kjærlighet til musikk er uten tvil elementer som vil føre oss styrket inn i framtida.

På lørdag vil musikken og engasjement fokuseres ytterligere. Blant annet vil Østkanten Bluesklubb belyse klubbens storsatsning denne høsten som er en grundig gjennomgang av bluesens historie regissert av Øyvind Pharo, med Norske artister som viktige bidragsytere. Øyvind Pharo er - uten forkleinelse for mange - en av de som har best blueskunnskap her til lands. Han har i tillegg stor forståelse og viten om populærmusikk generelt, noe som gjør han i stand til å sette blues inn i en kontekst som for mange er helt ny.  Derfor blir nok rosinen i pølsa for mange Pharos seminar om bluesens enorme påvirking og tilstedeværelse i store deler populærmusikken. Kanskje vil dette bidra til at mange vil se blues og  musikkhistorien i et nytt og spennende perspektiv. Jeg tror alle vil ha stor nytte av dette seminaret, uansett hvor mye kunnskap man i utgangspunktet har, og for den saks skyld, hva slags oppfatning man har av musikkformen blues. Gled dere!

Seminardelen vil fortsette i musikkens ånd med et seminar som går på booking og kvalitetskrav til artister, noe som igjen har stor betydning for publikumsoppslutning og arrangørklubbens renommé. Her har vi fått inn en meget interessant person, nemlig bookingansvarlig på Muddy Waters, Rune Pettersen. Et annet spennende seminar er blues og den norske blues-scenen sett fra musikerens ståsted. Her har vi fått Knut Eide og Andre Vrolijk fra Tiger City Jukes til å sette sammen et dynamisk seminar, hvor levende musikk høyst sannsynlig vil være et element.

I tillegg til seminar har vi invitert Europas Blues Senter til å fortelle om seg selv og senterets planer om å bli en nasjonalt blues-knutepunkt. For å oppnå dette ønsker EBS å få hele blues-Norge med på laget, slik at alle blir involvert og får mulighet til å tilpasset dette senteret til hele nasjonens beste. Saken om næringsdrivende medlemmer vil også bli lagt fram under årets Unionsmøte. I år vil denne saken være en info/diskusjonssak. Deretter vil rådet, regionen og klubbene lokalt jobbe videre med denne saken fram mot neste års Unionsmøte, slik at vi da kan ta et standpunkt i denne saken. Intensjonen er at Landsmøtet i NRF 2006 (les: alle medlemmene) skal ta en endelig avgjørelse.

I tillegg til alt dette vil det selvfølgelig bli valgt nytt råd, noe som bestandig er like spennende. Elverum Bluesklubb gjør en kjempejobb på arrangørsida og som alltid vil live-delen være en hyllest til Norsk Blues. Vi håper og tror at årets Unionsmøte med et så intenst søkelys på blues og engasjement, vil ha en stimulerende effekt for alle deltagerne og således gjøre oss sterkere til å takle framtidens utfordringer. For å si det enkelt: NBU styrke er musikkgløden, engasjementet og kunnskapen som til enhver tid finnes blant medlemmene.

Rådet i NBU og administrasjonen i NRF ønsker alle hjertelig velkommen og håper flest mulig tar turen for å ta del i denne unike opplevelsen!

Morten Omlid - Daglig leder Norsk Blues Union