Nytt år, nye utfordringer - ny jobb?

22.12.2004
Vi får stadig inn tips om ledige stillinger fra medlemmene våre og andre. Nå er stillingen som daglig leder på Kroa i Bø ledig og Rikskonsertene søker produsent til både konsertavdelingen for offentlige konserter og skolekonsertordningen.

22/12/2004

Kroa i Bø

Stiftelsen Studentkroa i Bø har som formål å drive velferdshuset til studentene ved Høgskolen i Telemark, studiested Bø. Velferdshuset omfatter Kroa i Bø og lokaler til ulike aktiviteter som studentavisa BØSS, studentuka og revyen VIKO, Filmklubben m.fl. Kroa i Bø har eksistert i 30 år og er en høyt profilert konsertarena.

Studentkroa i Bø søker daglig leder. Stillingens størrelse er for tiden 50 % og basert på åremål (4 år). Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av huset. Dette innebærer økonomistyring, budsjettarbeid, bardrift, tilsyn med lokalene, kontakt med studentgrupper og noe personalansvar.  Daglig leder er sekretær for stiftelsesstyret og rapporterer også til dette. Det er utarbeidet stillingsinstruks. Dersom det er ønskelig, kan daglig leder få et tilleggsengasjement i baren.

Vi søker en person som:

- Har kreative ideer og evne til å inspirere andre

- Er musikkinteressert

- Er ryddig

- Har god økonomiforståelse

- Har relevant utdanning og/eller erfaring

Vi kan tilby:

- Fleksibel arbeidstid

- Lønn etter avtale

- Hjelp til å skaffe bolig

- Et spennende arbeidsmiljø på en av landets beste studentscener

- Samarbeid med mange av de mest profilerte aktørene i bransjen

Skriftlig søknad sendes:

Stiftelsen Studentkroa i Bø

v/Helle Friis Knutzen

Hallvard Eikas plass

3800 Bø

Nærmere opplysninger om stillingen kan en få ved å henvende seg til styreleder Mette C. Anker (35 57 53 70) eller nestleder Helle Friis Knutzen, 35 95 27 12

Søknadsfrist er 5. januar 2005Rikskonsertene

Produsent til konsertavdeling offentlige konserter

Rikskonsertene søker produsent til konsertavdeling offentlige konserter. Avdelingen har ansvar for produksjon og distribusjon av turneer til arrangører og spillesteder over hele landet.

Produsenten skal planlegge og gjennomføre konsertproduksjoner innen sektorene jazz, rock, pop og elektronika. I samarbeid med de øvrige medarbeiderne i teamet for rytmisk musikk og lokale konsertarrangører skal produsenten også bidra til at konsertene får medias og publikums oppmerksomhet. Arbeidet vil forøvrig kunne omfatte internasjonale lanserings-/utvekslingsprosjekter og internasjonalt nettverksarbeid.

Søkere må ha relevant utdanning og solid erfaring fra musikkfaglig arbeid. Det kreves bred programkompetanse innen det rytmiske musikkfeltet, relevant nasjonalt og internasjonalt kontaktnettverk, dokumenterbare suksesser fra produsentarbeid (konsert- og/eller plateproduksjon) og kunnskap om scenisk/teknisk produksjon. Det legges vekt på evne til å arbeide i team foruten effektivitet og ryddighet i arbeidsprosesser. Søkere bør beherske engelsk skriftlig og muntlig godt.

Søknadsfrist 10. januar 2005

Les hele stillingsannonsen her.

Produsent til Rikskonsertenes skolekonsertordning

Rikskonsertene søker en produsent til Rikskonsertenes skolekonsertordning.

Arbeidsoppgavene vil omfatte igangsetting og oppfølging av utviklings- og evalueringsprosjekter som kan både ha kunstneriske og pedagogiske siktemål. Produsenten vil også kunne få oppgaver i den løpende konsertvirksomheten. Stillingen kan tiltredes umiddelbart.

Vi søker en medarbeider med relevant høyere musikkfaglig utdanning, gjerne med pedagogisk tilnærming. Personen må ha erfaring i prosjektledelse og kunnskap om IKT-basert informasjonsutveksling. Vedkommende bør dessuten være en kreativ og resultatorientert person, ha god formuleringsevne og være en god relasjonsbygger.

Søknadsfrist 10. januar 2005

Les hele stillingsannonsen her.