Unionsmøte 2004 - nok en gang en knallsuksess!

04.11.2004
Norsk Blues Unions årlige fagrådseminar ble denne gang i hovedsak viet musikk og engasjement, noe som viste seg å være et smart valg.

04/11/2004

Både fredagens paneldebatt og det formelle møte på lørdag satt som ei kule.

Fredagens paneldebatt satt fokus på fremtidens utfordringer, og ble en saklig debatt med engasjerte innspill både fra panelet og publikum. Det er ingen tvil om at "fredagsdebatten" er et element som er kommet for å bli på NBU's årlige Unionsmøter.

Lørdagens formelle møte, med mange interessante saker og stor variasjon, viste seg å være både lærerikt og engasjerende. Her kan nevnes Østkanten Bluesklubb og deres satsning på engasjement og musikk, hvor høstens storsatsning om bluesens historie er et viktig element.

Saken om Næringsdrivende medlemmer i NRF er en aktuell sak som skaper et ekte engasjement blant NBU sine medlemmer.  Etter å ha blitt presentert på Unionsmøte, er dette en sak som skal behandles av rådet, regionene og neste års Unionsmøte. Saken skal endelig avsluttes på Landsmøte i Norsk Rockforbund 2006.

Øyvind Pharos seminar om bluesenes opprinnelse satt i en samtidskontekst var både svært imponerende og for mange ganske overraskende. For eksempel var det nok nytt for mange at minstrel shows og vaudeville er viktige elementer i utviklingen av blues og rock'n'roll. Pharos oppfordring gikk på at man ikke måtte være redd for å tenke nytt; nytenkning er faktisk noe som ligger i bluesens natur!

Seminaret med Tiger City Jukes var en liten oase i et strengt program. God musikk og en høyst personlig gjendiktning av blueshistorien var et forfriskende innslag.

Forslaget om å flytte Unionsmøte til januar/februar ble enstemmig nedstemt. Her var oppfordringen rett og slett å bedre kommunikasjonen for å unngå de verste kræsja mellom festivaler og Unionsmøte.

Valg av råd er alltid et viktig element under Unionsmøte, og i år ble følgende råd enstemmig valgt:

Oddrun Vågbø

Andreas Stamnes

Erik Skarstein

Susanne Myhren

Freddy Iversen

 Skedsmo Bluesklubb

Oslo Bluesklubb

Osøren Jazz- og bluesfestival

Tønsberg Blues- og Rootsklubb

Kjøpsvik Bluesklubb

 Leder

Rådsmedlem

Rådsmedlem

Rådsmedlem

Rådsmedlem

 

 

En kjempegratulasjon til Oddrun Vågbø og resten av det nye rådet -  Lykke til!

En stor takk til Elverum Bluesklubb. Det er mange som fortjener en stor takk i forbindelse med årets Unionsmøte, men vi er bare helt nødt til å trekke fram Elverum Bluesklubb. De har gjort en kjempejobb og har tilfredstilt alle krav man kan forvente av en arrangør. De sosiale rammene rundt arrangementene har vært helt perfekte. Aldeles strålende praktiske gjennomføring, knallbra og variert musikk fra totalt 6 band -  og for ikke å glemme innslaget hvor vi under festmiddagen ble presentert lokal kulturhistorie på høyt plan - heia Løten!!

- Morten Omlid