Svartebørssalg stoppes!

01.01.0001
Regjeringen har i løpet av den siste måneden snudd på hælen i Svartebørssaken, og vil nå være med på et lovforbud mot svartebørs. Dette er svært gledelig nytt!

11/12/2003

I dag kunne vi lese i avisene at Regjeringen går inn for et lovforbud. Dette har vi vært kjent med i noen dager, og gått og smilt litt i skjegget. Endelig kan vi dele det med alle. Med flertall i Kulturkomiteen sammen med SV og sannsynligvis både SP og AP under behandlingen i neste uke, så skulle det være i orden.

NRF har brukt mye tid på nettopp denne saken, vi har vært aktive i media, vi har vært på høring, vi har hatt kontakt med både Kulturdepartement og andre relevante aktører på saken. Vi har vært irritert over de høye prisene, vi har vært bekymret for forbrukerens rettigheter ved eventuell refusjon, og ikke minst har det irritert oss at "snyltingen" på andres innsats går rett i lomma på folk som sannsynligvis ikke betaler skatt.

Et lovforbud vil først og fremst bety forbud mot markedsføring av videresolgte billetter; at hjemmesidene og annonsene for svartebørsbilletter vil forsvinne. Videre vil det bli koseligere å gå på konsert når det ikke er mange svartebørshandlere på utsiden. Det har ikke ligget i de foreløpige intensjonene at man ikke skal kunne videreselge billetter til pålydende, slik at det er i vinnings hensikt som er intensjonen med lovforbudet.

Som Olemic Thommesen fra Høyre påpeker overfor media i dag, har dette salget nå utartet på en måte som gjør at det er blitt et problem. Hvis vi legger til at dette er stadig økende, ser vi at dette forbudet er fremtidsrettet og nødvendig.

Vi håper at Regjeringen finner en rask og fornuftig prosess for å få den endelig lovgivningen på plass, og at forbrukerne imens velger å kjøpe billetter på ordinær måte.