Medlemsrekord i NRF!

01.01.0001
NRF er for første gang oppe i 200 medlemsforeninger. I uke 49 betalte medlemsforning nr. 200 sin kontingent, og dermed er en milepæl i NRFs 21 år gamle historie nådd.

16/12/2003

Medlemstallet har lenge ligget like under det runde tallet, i  2002 stoppet vi på 195. NRFs medlemmer er i hovedsak rock- og bluesklubber, studentsamfunn og festivaler, hvor vi har en bred dekning. Et fellestrekk ved flere av de nye medlemmene i år er livsstil. Små idealistiske punkfestivaler, gothklubber, Ekstremsport-veko og div. hardcore-miljøer er eksempler på dette. Dessuten ser vi det som svært positivt at flesteparten av de nye foreninger drives frem av unge folk.

Nå er det ikke lenge til vi sender ut kontingenten for 2004. Vi håper at alle blir med videre i det nye året!-Einar Thomassen Lukerstuen