Flere positive merknader fra Kulturkomiteen!

01.01.0001
Kulturrådets TTF-ordning får nytt navn; "Turne- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk", og flertallet i komiteen har påpekt at det det nylig fjernede musikkpolitske målet om "å utvikle lokale arrangørledd og styrke samarbeidet mellom arrangørnettverk" fortsatt skal være et viktig mål.

11/12/2003

 

NRF har jobbet med visse detaljer i Statsbudsjettet som vi fant urimelige. Disse har vi bl.a. presentert i høring hos Kulturkomiteen. Det kan synes som om vi har nådd frem med det langt meste av prinsippkommentarene våre, selv om det ikke ble noen penger på oss.

1. Kulturministeren hadde foreslått å endre navnet på TTF-ordningen (den viktigste støtteordningen for rockartister og arrangører) til "Ensemble og utøverstøtte for populærmusikk". Det er jo ganske innlysende at denne benevnelsen har en språklig swong fjernt fra målgruppen, så nå har Kulturkomiteen bestemt at den skal hete "Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk".

2. De musikkpolitiske målene i Statsbudsjettet er viktige. Målet om å "utvikle lokale arrangørledd og styrke samarbeidet mellom arrangørnettverk" har hengt med siden slutten av 90-tallet. I årets budsjettforslag ble det strøket. Vi har ikke helt skjønt hvorfor, for til og med i Kulturmeldingen påpekes satsning på lokale arrangører. Nå har et flertall i komiteen departementet fortsette arbeidet på dette området i samarbeid med relevante organisasjoner.

Statsbudsjettet varslet også en revidering av de overfor nevnte musikkpolitiske mål. Her hadde Kulturministeren innstilt på at dette kun skulle gjøres i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening(!). Nå har et flertall i Kulturkomiteeen sagt at dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med flere organisasjoner, miljøer og sjangre, både innenfor og utenfor de etablerte institusjonene.

3. Kulturkomiteen klarte ikke å lage noe flertallsmerknad for et Institutt for populærmusikk (INP)/rockarkiv/en norsk rockcity. AP henviste til Trondheim og Namsos, FrP henviste i en kjempelang merknad til Namsos Rock City, SV mente at regjeringens INP-forslag om Oslo var bra, men vil ha nærmere utredning på et Rockmuseum.

NRF mener at her må rockens folk snarest samle seg og få satt i gang en prosess som klarer å koordinere de mange pågående prosesser, ellers så kan vi risikere å lande opp med et uforankret postkortvedtak til Nord-Trøndelag! NRF vil ihvertfall gjerne ha mye mer informasjon på plass før vi kan si at dette er det beste.

- Stein Andreassen