Vel overstått Unionsmøte i Odda!

01.01.0001
Årets Unionsmøte i Odda fungerte på alle måter som den happeningen dette er ment å være. Alle involverte skal ha en del av æren for dette, men det bør nok rettes en ekstra takk til arrangørklubben Blueslaget Lokst Utøve. Oppmøte var bra; inkludert delegater og observatører var 112 tilstede på det formelle møte.

03/11/2003

Apropos www.bluesunion.no. Der har det kommet et nytt diskusjonsforum. Der er det lagt opp en diskusjon i fortsettelsen av Future Blues-panelet fra Odda. Kom igjen og skriv!

Det gamle NBU-forumet i Diskuteket er midlertidig fjernet på grunn av tekniske oppdateringer.

- Trond Bjørknes