Lite stas i statsbudsjettet

01.01.0001
Mest av gammel vane skriver litt om statsbudsjettet. Egentlig er det liten vits, det er som om en plate som er så kjedelig at den ikke fortjener anmeldelse.

09/10/2003

OK, vi tøffer oss litt. Det finnes definitive godsaker i budsjettet, men lite sprengstoff. Sånn overordnet så har egentlig Valgerd klart seg greit, og unngått kutt på feltet, noe som flere av oss hadde fryktet.

Av de prinsippielle tingene som vi lenge har stått for; bl.a. økt fokus på effektivitet og etterspørsel på kulturområdet, har vi ikke funnet noe som helst av offensive tiltak.

Det er økninger på flere områder; innkjøpsordningen for fonogrammer får tre nye årlige millioner. De store festivalene får to ny millioner, og bok- og blueshuset på Notodden er inne fra 2007 med de første 10 av 30 velsignede millioner.

Det som ikke er så bra er at Frifond brukes som saldering, og man tar midler til frivillig aktivitet og bruker på andre ting. Frifond øker likevel på grunn av tilførte tippemidler, men altså ikke i den fart som Stortinget faktisk har bestemt.

Som oppfølging fra Kulturmeldingen som kom for en måned siden, gis det melding om at Turne-, transport og festivalstøtteordningen i Norsk kulturråd, både skal skifte navn og legges inn i selve Kulturfondet i Norsk Kulturråd. Vi driver nå og prøver å finne ut hva det vil innebære. Men man trenger ikke være geni for å se at "Ensemble- og utøverstøtte til populærmusikk" ikke er et bra navn på ordningen ihvertfall!

Vi kommer tilbake med mer spissede formuleringer i forbindelse med høringen om jazz, rock og folkemusikk & kulturmeldingen 21. oktober.

- Stein Andreassen