Momsreformen har landet

01.01.0001
Etter å ha jobbet med momsreformen jevnt i nærmere halvannet år nå, er det deilig å se at dette til slutt landet på en relativ mild måte. Når siste tekst-melding med bekreftelse på at det blir momsfritak også for agenter / impresarioer tikket inn idet Madrugada gikk på scenen på Roskildefestivalen på fredag, to dager før refomen skulle iverksettes, føltes det veldig bra.

03/07/2001

Arrangørenes, og den strategien NRF har valgt i forhold til reformen, har egentlig vært et ganske høyt økonomisk spill. Ved at vi allerede for halvannet år siden bestemte å gå for et fritak for konsertbilletter, altså

hovedinntekten til arrangørene, var vi samtidig avhengig av at så mange som mulig av utgiftene også ble fritatt. Riktignok var byråkrati-elementet for de små organisasjonene svært viktig, men det var selvsagt også viktig at det til slutt ikke skulle bli økonomisk vesentlig dårligere rammebetingelser for

de større aktørene.

Etterhvert så kom heldigvis også fritakene; overnatting og transport kom i statsbudsjettet i høst, fritak for lyd- og lystjenester kom som en forskrift for drøyt 14 dager siden, og altså på fredag kom fritak for moms på

agenttjenester. Totalt sett en lang rekke mindre vedtak som synes å gjøre reformen levelig.

Det har vært en en bredt sammensatt musikkbransje som har jobbet med saken nå i innspurten, hvor mange aktører har jobbet parallellt. At også artistenes organisasjoner mobiliserte helt på tampen, synes å ha vært en god synliggjøring, og et viktig bidrag for resultatet.

Vi står nå igjen med moms på management og sikkerhet, og vil jobbe videre med disse områdene. Selv om det blir vanskeligere å snu ting nå når reformen er iverksatt, vil vi prøve å ha en konstruktiv prosess videre. Vi er også kjent med at det skal gis en generell kompensajon for frivillige organisasjoners kostnader i forbindelse med moms på kjøp av tjenester på 130 millioner, og vi får se om arrangørene får sin bit av noen av disse midlene

etterhvert.

NRF takker alle som har bidratt til dette rimelig gode resultatet.Tekst av: Trond Bjørknes