Kristiansand samkjøres

01.01.0001
Kåre Ørnevik er relativt nytilsatt konsulent for rytmiske aktører i Vest-Agder; på det såkalte RAVE-kontoret. Han har i begynnnelsen forsøkt å få oversikt over situasjonen i fylket; men har allerede etablert et arrangørforum og engasjert seg i kampen om å få By:Larm til Kristiansand i 2002.

04/04/2001

Kristiansand er en litt spesiell rockby. Det har alltid vært mange band, og om sommeren bobler byen under Quarten. Men ellers så har det vært litt opp og ned med aktiviteten, og spesielt publikum har vist seg uforutsigbare. Dette til frustrasjon for både arrangører og band.

Rave-kontoret har tatt seg som mål å prøve og få de forskjellige rytmiske miljøene til å jobbe sammen. Blant arrangørene prøver de nå å samkjøre Kristiansand Jazzklubb, Christiansand Bluesklubb og Fri Musikkens Venner NÅ!, for å se nærmere på sceneproblematikken. Sammen har de etablert CIA (Christianssands Idealistiske Arrangører), som jobber for en felles scene. Vaskeriet, som er en velutstyrt og god scene, har tidligere ikke helt levd opp til forventningene til disse arrangørorganisasjonene, og det ses nå paralllelt på andre alternativer.

Kåre har god kontakt med Quart-festivalen, og Rave-kontoret vil bruke denne gyldne anledningen til å presentere en del regionale band i samarbeid med dem. Kampen for By:Larm samkjøres også både med kommune og Quart, og slik kan man være en gjensidig nytte for hverandre.

For bandene så handler det om at kontoret må bli godt synlig, og det er en del henvendelser allerede. De ganske gode refusjonsordningene knyttet til øvingsvirksomhet er fortsatt for lite brukt, og her kan kontoret være til stor hjelp.

Rave-kontoret er det tredje kontoret i landet som har en større stilling  knyttet til rytmisk musikk. Foruten de allerede eksisterende kontorene i Bergen og Stavanger, er etableringen av Rave-kontoret et svært positivt bidrag til en på sikt større og slagkraftig nasjonal struktur av slike kompetansesentra.

Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes