Sikkerhetsseminar i Roskilde

01.01.0001
13 skandinaviske festivaler var i helgen samlet for å sette ytterligere fokus på arbeid med sikkerheten. Her er en kort oppsummering derfra, med signaler om at det finnes gode verktøy til bruk!

07/03/2001

Seminarets innledning ble holdt av Johannes Andersen. Han er sosiolog ved Aalborg Universitet, og snakket om trender i utviklingen innenfor ungdomskulturen. Han påpekte to klare retninger; der den ene handler om forventningen om å bli plukket opp av det offentlige hvis noe går galt og den andre om en øket behov for selvrealisering, da gjerne via ekstremøvelser som for eksempel rock-festivaler. Mye mer av ens identitet knyttes mot en selvrealisering, og slik forblir man "ung og søkende" lengre. Ser man de to utviklingstrekkene i sammenheng; der man søker seg lengre utover og likevel forventer at noen passer på, er dette store utfordringer å hanskes med.

Med dette som basis understreket han viktigheten av å tilrettelegge for nye reaksjonsmønstre. Det sier imidlertid ikke at man skal tolerere hva som helst, men man skal søke å ivareta forventningene til publikum på en slik måte at de får utløp for egne ønsker og behov.

Keith Ferguson fra Kingston Management (tidl. PSA) og Chris Hannam fra Stagesafe holdt så en økt rundt temaet risikoanalyse. Her hadde de med seg et godt verktøy i forhold til hva man fra engelsk bransjehold ønsker skal være den gjennomgående arbeidsmetoden på området. Svært kort sagt så gjøres dette via følgende prosesser; 1; skriftlig å beskrive alle risiko-områder, 2; finne ut hvor mange som impliseres i den enkelte operasjon, 3; vurdere grad av skade hvis noe skulle skje, 4; vurdere sannsynlighet for at noe skjer, 5; definere risikokategori, 6; vurdere allerede eksisterende tiltak, 7; definere manglende tiltak, 8; bestemme hvem som skal utbedre disse og når, og sist men ikke minst 9;  kontrollerer at det blir gjort.

Til øvelsen på lørdag morgen fikk vi utdelt nyutviklede skjemaer og så analyserte vi i grupper en enkelt risikabel operasjon. Metodisk så  var dette meget funksjonelt. Det ble påpekt viktigheten av at analysene gjøres av de som utfører oppgavene for å få forankret prosessene gjennom hele organisasjonen. I forhold til forsikringsavtaler, så er beskrivelser av rutiner også svært nødvendig, og dette arbeidet blir derfor viktig på svært mange måter.

Mick Upton fra International Crowd Management and Security var sistemann ut av den engelske trioen. Mick hadde bl.a. vært ansvarlig for sikkerheten da to personer ble drept under Guns`n`Roses konsert på Castle Donington i 1988, og virkelig følt temaet på kroppen. Denne ulykken resulterte i initiativet til den første versjon av den nå mest oppdaterte boken på sikkerhet; The Event Safety Guide.

Micks tema handlet om crowd-control / crowd management (kontroll med større menneskemengder). Han etterlyste at det pr. i dag ikke er noen forskning på området, og beklaget at det i UK /US er lite informasjonsdeling.

De definerer en menneskemengde som er en psykologisk enhet som påvirker hverandre, og kan da altså bestå av fra to og oppover antall folk. Mick understreket kompleksiteten i å vurdere festivaler, spesielt de som har flere scener som folk beveger seg mellom. Han påpekte også at det ikke finnes noe standardløsning for eksempel ift. barrikadeløsninger, dette ville være forskjellig fra den ene typen publikum / konsert til en annen.

De arbeider med en slags poengmodell som baserer seg på både kvalitative vurderinger og kvantitative fakta. De kvantitative kan beregnes, jfr. behov for kapasitet og tempo i innslipp av publikum, hvor bærende strukturer som kreves, hvor stor område som kreves, utganger, mm. Kvalitative vurderinger baserer seg på allerede eksisterende data, hvor man så tar disse erfaringene med seg i arbeidet. Faktorer som vurderes her er bl.a. hvor tett publikum står, psykologi, publikumskultur, arrangørenes kvalifikasjoner og deres kommunikasjon.

Foruten dette, ved også drøsse om seg med masse praktiske tips, var møtene med de tre engelskmennene svært nyttig for undertegnede. Flere av dem reiser nå videre til ILMC (stor bransjemesse i London) for å føre videre den europeiske dialogen der.

Det ble av forsamlingen understreket behovet for en pro-aktiv holdning til et videre arbeid. Myndighetene kan slutte seg til arbeidet etter hvert, hvis vi er litt flinke og smarte så klarer bransjen å sette sine standarder selv. Lønnsomheten ved et grundig sikkerhetsarbeid ble også påpekt, med henvisning til alle de følgekostnadene som kommer av også andre ulykker, ift. bl.a. skjerpelser av reglementer også for andre. At en grundig gjennomført risikoanalyse er god dokumentasjon for sponsorer ble også nevnt.

Seminarets representanter fra Norge var Quart, Norwegian Wood og Øya. Inkludert i dette følget var også Pro-Sec og NRF / Norske Rockfestivaler. Det var den europeiske festivalorganisasjonen Yourope, som sammen med Roskilde Festival inviterte til seminar.

Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes