Kulturen samles på Union

01.01.0001
Det går mot en kulturell samling på Grønland i Drammen. Nå skal både kulturskolen og internasjonalt kultursenter plasseres til den gamle Union-fabrikken, der unge skuespillere og rockeband allerede har base.

26/03/2001

Det går mot en kulturell samling på Grønland i Drammen. Nå skal både kulturskolen og internasjonalt kultursenter plasseres til den gamle Union-fabrikken, der unge skuespillere og rockeband allerede har base.

Det er klart etter at kommunens virksomhet for kultur og fritid nå har lagt fram anbefalinger til byens kulturpolitikere. Blant annet foreslås det at at Drammen kulturskole flyttes fra St. Hallvard til Union fra og med kommende høst, og samtidig gis det klare signaler om at Union også er et veldig aktuelt sted for det nye internasjonale kultursenteret. Leder for Union Scene, Tore Narverud, er svært fornøyd med at driften nå går for fullt, og optimismen på vei tilbake hos de hardt arbeidende ildsjelene ved Union.

Det ser altså endelig ut til at aktiviteten er sikret i de gamle Union-lokalene, etter en lang vinters forhandlinger om økonomisk støtte og videre drift. Det hele begynte med at ildsjelene bak Union Scene truet med å stenge dørene for godt fra nyttår, om de ikke ble tatt mer på alvor av byens politikere. Union fikk i fjor en støtte fra Drammen kommune på 200 000 kroner, samt et tillegg på 50 000 for å dekke underskudd på driften. Med dette budsjettet hadde Union selvfølgelig ingen lønnede arbeidstakere i fjor. Alt gikk på frivillig basis. I år har Union leid inn tre halve stillinger som går på booking, PR-arbeid og teknisk arbeid. Narverud sier at det heller ikke i år kommer til å være noen lønnet daglig leder for Union Scene.

For 2001 hadde Union Scene søkt om 350 000 kroner til drift og 300 000 kroner til investering i bedre egnede toalettforhold og luftanlegg. Det ble også lagt inn søknad om 100 000 kroner øremerket Working Class Hero-festivalen. Etter et gruppemøte mellom Ap, KrF, Bylisten og SV ble partiene enige om et omforent forslag, og 6. januar i år fikk Union 350 000 kroner mer i driftstilskudd fra kommunen. Politikerne trakk fram viktigheten av Working Class Hero og Union Scene for byen, som utslagsgivende for beslutningen. Astrid Arnslett fra Høyre sa blant annet: 'Det er viktig at vi som politikere sender et signal til dem som jobber livet av seg på Union, og finner de nødvendige midler til å sikre driften.' Dermed ser det ut til at Union endelig kan begynne å bedre luftanlegget og toalettforholdene, og nettopp det er noe som står i høysetet akkurat nå, sier Narverud på telefon til Norsk Rockforbund.

Med et massivt press fra både unge ildsjeler og fra unge politikere i flertallspartiene ble rockeklubben endelig sikret videre drift, og med planene om tilføying av nye kulturprosjekter til Grønland-området, går Union Scene en lys vår i møte.

Tekst : Thomas Christian Strøm

Tekst av: Trond Bjørknes