Regjeringen ønsker ikke forbud mot svartebørs

01.01.0001
Salg av svartebørs-billetter er både et sikkerhetsproblem og et tillits-problem mellom arrangør og publikum. Noen ganger tar ting helt av, og mange har derfor sett for seg et lovforbud mot virksomheten. Jørgen Kosmo, arbeids- og administrasjonsminister, svarer i brev av 7.2.01 til Norges Fotballforbuind at hverken han, kulturministeren eller justisminsiterene kommer til å fremme et lovforslag. De vil overlate til arrangørene å sette i verk passende tiltak. Publikum står dermed igjen som de store taperne.

03/02/2001

Dette er en sak som NRF har fulgt lenge, men som bl.a.Fotballforbundet har jobbet godt med. Vi registrerer dessverre at man ikke har nådd fram med hva man har ønsket seg; en lov som ikke tillater videresalg for en høyere pris. Dette ville være det mest effektive virkemiddelet til å få slutt på den organiserte delen av denne virksomheten.

Der dette er et relativt lite problem på konsertmarkedet, er det et alvorlig sikkerhetsproblem innenfor fotballen. De fleste av oss kjenner temperaturen på stadion; hva hvis det så dukker opp to supportere fra fiendens lag med billetter der de ikke skulle vært? Dette er bl.a. noen av skrekkscenarioene som burde vært med å fått regjeringen til å skjønne alvoret i saken. Heldigvis heier vi som regel på samme lag på konserter.

Vi husker også episoden fra Ole Blues i Bergen for et par år siden, der Nick Cave ble utsolgt kjempefort. Her hadde svartebørs-haiene kjøpt opp masse, og når det så ble satt opp to ekstrakonserter, så viste det seg at det ikke var reeelt publikumsbehov for den siste av disse. Arrangøren tapte da penger.

Det overlates altså nå til arrangørene å sette iverk tiltak for å begrense omfanget. Med et slags juridisk utgangspunktet er heller ikke dette et problem for arrangørene. De taper ikke penger, for billettene deres er jo solgt. Virkeligheten er imidlertid ganske annerledes; en msifornøyd publikummer som føler seg snytt og ikke kommer tilbake neste gang er det virkelige problemet. Ingen har råd til mistillit fra sine kunder.

Etter hva NRF forstår så har heldigvis ikke Forbrukerombudet gitt opp saken. Ifølge Aftenposten 20.2 vil de nå gå i dialog med de sentrale selskapene som driver denne virksomheten for ihvertfall å sikre seg at den markedsføringen de bedriver er redelig. I det ligger det at de ihvertfall tydelig opplyser at det handler om et videresalg til en forhøyet pris, og dermed slik at kundene vet hva de gir seg ut på. Forbrukerombudet peker også på behov for visse avklaringer rundt rutiner ved refusjonskrav i forbindelse med eventuelle avlysninger.

Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes