Gjeldende medlemskriterier for medlemskap i NKA fra 1. januar 2021

Medlemskap

 • Medlemssøknader vurderes ukentlig i NKA, deretter utstedes det faktura for medlemskap (kontingent) med betalingsfrist (normalt 14 dager). Dersom medlemskontingent ikke blir betalt regnes ikke medlemskap for inneværende år som gyldig.
 • Medlemskap i NKA gjelder per kalenderår og fornyes automatisk ved årsskiftet. Faktura for medlemskap for påfølgende år blir utstedt i tidsrommet desember/januar. Kontingent blir beregnet på grunnlag av fjorårets kontingentsats.
 • Medlemsgoder- og avtaler er gyldig fra datoen medlemskap innvilges og faktura for medlemskap er betalt. Det er ingen tilbakevirkende kraft.
 • NKA informerer om medlemskap og kontingentsats til medlemmer i tidsrommet november/desember. Medlemmer er da ansvarlige for å gi skriftlig beskjed dersom kontingentsats skal endres og om det er endring i kontaktinformasjon.
 • Utmelding skjer ved skriftlig henvendelse til NKA. Om et medlem ikke betaler kontingent for innværende år, regnes det som automatisk utmeldt.
 • For å benytte seg av enkelte medlemstilbud f.eks. søke Frifondmidler, er det en forutsetning at nødvendig informasjon og tallmateriale blir oversendt NKA innen gitte tidsfrister.
 • NKA oppfordrer medlemmer til å besvare årlige undersøkelser som danner grunnlag for statistikk om landets konsertarrangører på best mulig måte.

 

Kontingent

 • Kontingent beregnes i henhold til medlemmenes totale brutto konsertomsetning. Med total brutto konsertomsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet brutto omsetning knyttet til konsertvirksomhet
  for siste avsluttende regnskapsår.
 • Fra 1. august betaler nye medlemmer halv kontingent. Fra 1. desember betaler alle nye medlemmer 350 kr ut året.

 

Konsernmedlemskap

 • Dersom det søkes medlemskap for flere klubber og/eller festivaler som er organisert under samme konsern/driftsselskap, tilbyr NKA rabattert medlemskontingent. Ved to eller flere medlemskap organisert under samme konsern/driftsselskap, vil hvert medlemskap kun belastes 50% av ordinær medlemskontingent. Medlemskap følger i utgangspunktet klubb og/eller festival, ikke konsern/driftsselskap.

 

Kontingentsatser (basert på dagens modell):

Nivå Brutto omsetning siste regnskapsår 2013 2014 2015-16 2017-18 2019 2020 2021
1 0 - 500.000 500 500 500 550 600 700 700
2 500.000 - 1 million 1200 1300 1500 1650 1750 1850 1850
3 1 million - 4 millioner 3800 4000 4500 4600 5150 5350 5350
4 Over 4 millioner 6000 6400 6500 6600 7200 7450 7450