Norske Konsertarrangører er et fellesskap for alle konsertarrangører og virksomheter som har konsertvirksomhet som en del av sin drift.

 

Kontingent

For at medlemskapet skal være gyldig betaler medlemmene en årlig kontingent som er basert på totalt brutto konsertomsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår.* Med total brutto konsertomsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet brutto omsetning knyttet til konsertvirksomhet for siste avsluttende regnskapsår. Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2020 betaler den minste satsen. Medlemskapet gjelder fra 01.01. til 31.12. og blir fornyet automatisk ved årsskiftet.

* På grunn av koronapandemien tar medlemskontingenten for 2021 utgangspunkt i konsertomsetningen for 2019 og ikke 2020.

Nivå   Brutto omsetning for siste avsluttede regnskapsår   kontingent
1 0 - 500 000 700
2 500 000 - 1 million 1850
3 1 million - 4 millioner 5350
4 Over 4 millioner 7450


Fra 01.08.2021 betaler nye medlemmer halv kontingent.

Dersom du ønsker å melde deg ut av Norske Konsertarrangører ber vi om at du fyller ut utmeldingsskjema.