Velkommen til Hamar!

Sammen med Hamar kulturhus inviterer vi til Arrangørkonferansen 2021 på Hamar! Konferansen er den største og viktigste møteplassen for landets arrangørbransje. Vi satser på en storslått og viktig helg hvor vi skal se fremover og styrke et samlet arrangørfelt. 

Norske Konsertarrangører har som interesse- og kompetanseorganisasjon samlet og styrket arrangørfeltet i over 30 år, og vi er stolte over å kunne tilby Arrangørkonferansen som en unik arena for arrangører fra hele landet. 

Ses på Hamar!

 

Meld deg på Arrangørkonferansen 2021

Påmeldingsfrist 11. oktober. 

Program (oppdateres fortløpende)

Ut av gjørma – hvordan skape positiv kulturendring

Det er helt ufattelig hvor sterke vi mennesker er, dersom vi opplever at det vi gjør har betydning. Og motsatt er det også slik at dersom vi synes hverdagen vår er meningsløs, blir vi omgjort til en potetsekk uten evne til å utføre selv de enkleste ting. I tider da spillereglene endres og det er vanskelig å se hvilken vei vi bør utvikle oss, er det lett å miste motet. Og det er der mange opplever å være nå. Etter et år i motbakke, skal vi nå bygge oss opp igjen. Spørsmålet blir da hvordan vi finner frem til – og beholder – meningen med det vi vier livene vår til. Hvordan skal vi fremover få arbeidslyst og mestringsevne i en tid preget av uforutsigbarhet og endrede rammer?

Hanne vil snakke om disse spørsmålene basert på forskning og vitenskapelige data, blandet med personlige erfaringer fra sin egen historie, som innebærer mange lange utenlandsopphold i konfliktsoner, og derfor også mange opp- og nedturer. Det å ha opplevd krig og konflikt er noe Hanne tar med seg inn i arbeidet sitt med det for øyet å skape positiv kulturendring. 

Hvordan bruke tjenestedesign til å fremme innovasjon?

Tjenestedesign og designtenking blir brukt av stadig flere virksomheter for å utvikle brukerorienterte løsninger, som igjen kan føre til mer helhetlige og meningsfylte opplevelser for publikum. Erlend Nyhammer fra Comté Bureau vil presentere hva tjenestedesign er, hvilke tankesett, verktøy og arbeidsprosesser som ligger til grunn for denne måten å jobbe på, og hvordan det gjøres i praksis.


Comte Bureau er et tverrfaglig designmiljø som arbeider med innovasjon og utvikling av offentlige og private tjenester, arkitektur og egne prosjekter.

Trender og utvikling i bransja

Livemusikk har vært gjennom en av sine aller største kriser, nasjonalt og internasjonalt, og er i ferd med å finne tilbake til «normalen». I dette foredraget vil Daniel Nordgård vurdere effektene av Covid-19, og forsøke å se på mulige utviklinger som vil være viktige i tiden fremover. Hva skjer med tilgangen til viktig kompetanse? Hvordan vil pandemien og tiltakene til pandemien fortsette å påvirke festival- og konsertmarkedet? Hva er fremtiden for digitale konserter og festivaler?

Bærekraftige investeringer: Teknisk utstyr i en sirkulær fremtid

Kulturfeltet og landets konsertarrangører har fått et grønt veikart for sektoren, og er i forkant for å nå bærekraftsmålene inn i det grønne skiftet. Men hvordan går vi frem når det gjelder kompetanse om bærekraftige investeringer i teknisk utstyr? Hva ligger i begrepet sirkulær økonomi og på hvilken måte  er det aktuelt for vår sektor?

I samarbeid med Kulturrom inviterer vi til en panelsamtale for å diskutere hvordan grønt skifte vil kunne se ut når vi snakker om teknisk utstyr i kultursektoren. Hvordan kan fremtidens forretningsmodeller være både lønnsomme og bærekraftige for arrangørene og for den scenetekniske bransjen? Hvordan kan man utvikle en mer sirkulær økonomi der leverandører og scener samarbeider om å finne nye løsninger for teknisk utstyr i et lengre livsløp?

På Arrangørkonferansen inviterer vi dere til å se inn i krystallkula og komme med gode innspill til hvordan dere vil investere i fremtidens kulturrom!

Hvordan får vi til en restart som involverer flere i den grønne omstillingen?

Når Norge åpner opp og arrangører igjen kan drive sitt virke, skape gode møteplasser og opplevelser, er det viktig å ta med seg den grønne omstillingen. Dette inkluderer også det økonomiske og sosiale aspektet. Hjulene skal gå rundt og folk fortjener både trygge arbeidsplasser, gode opplevelser og et rom hvor de føler at de hører til. Med andre ord; en bærekraftig arrangørbransje. Hvordan skal vi involvere viktige og riktige interessenter i omstillingen for skape en bærekraftig fremtid? På hvilke områder trenger vi mer innsikt, forskning og utvikling? Hva kan et nasjonalt ressurssenter hjelpe til med i dette arbeidet?

Vi samler noen kloke hoder og tar praten på Arrangørkonferansen.

Workshop om FN's Bærekraftsmål: Hva betyr bærkraftsmålene for deg som arrangør?
Stadig flere arrangører velger å knytte driften sin opp mot FN's Bærekraftsmål. Flere støtteaktører har også begynt å knytte tildelinger og rapportering opp mot målene. Men hva betyr FN's Bærekraftsmål egentlig for norske arrangører og hvilke tiltak hører inn under hvilke bærekraftsmål? Det skal vi prøve å finne svarene på i denne kreative workshopen. Her vil du kunne komme med innspill til tiltak og høre mer om hvordan andre arrangører jobber med bærekraftsmålene.     

Julie Forchhammer har som en del av prosjektet Grønn Framtid i Innlandet Fylkeskommune fått støtte til et verktøy som skal hjelpe arrangører å innføre konkrete tiltak som støtter de 17 bærekraftsmålene. Verktøyet skal være et supplement til Grønt Veikart, Balansekunst og andre prosjekter i skjæringspunktet bærekraft og kultur. Det skal fokusere på samtlige bærekraftsmål og derved også omfatte inkludering, likestilling, tilrettelegging for folk med nedsatt funksjonsevne, inkludering av folk med ulik sosioøkonomisk bakgrunn og tiltak for økt mangfold i kulturlivet.

I workshopen har Julie med seg Erlend Eggen, som har lang erfaring med innovasjon, strategier og tiltak knyttet til grønn mobilitet og et opplevelsesbasert reiseliv.
«Munkens rødmende trøst» i Hamardomen

Opplev den spennende historien til den eneste middelalderbyen i Norge som forsvant, og alt som skjedde her etter det. Ubeskrivelig akustikk og vakre omgivelser - en ekte gåsehudopplevelse som gir ro i sjelen. Servering av egenprodusert urtedrikk - med eller uten alkohol.

Konsert med TORA i Kirsten Flagstad-salen

TORA er et fyrverkeri av et band med Norges nye gitarheltinne Tora Dahle Aagård i spissen. Hun gjør seg stadig bemerket med sitt unike talent, virtuositet, energi og lekne musikalitet, og bandet høster panegyriske anmeldelser for sine liveshow. Hun har over 160.000 følgere på Instagram; blant dem Hollywoodlegenden Alec Baldwin, som har lagt sin elsk på den talentfulle gitaristen.

 “Tora er på vei til å bli den største norske gitareksporten for sin generasjon.”
 -Amund Maarud

Vi vil legge ut noen rabatterte billetter for salg for de som ønsker en energisk konsertopplevelse i løpet av konferansehelgen. Mer info kommer senere. 

Møt Kulturrådet
Møt Kulturrådet

Møt Kulturrådet på årets konferanse. De vil være til stede og tilgjengelig for å svare på alt NKA sine medlemmer måtte lure på når det gjelder arrangørordningen spesielt og Kulturrådet generelt, samt gi tips og hjelp til søknadsskriving. 

Rundbordsmøter

Vi setter opp fem ulike rundbordsmøter under årets konferanse. Tematikk for møtene vil være: 

  • Booking og programmering
  • Mangfold (i samarbeid med Kulturrådet)
  • Lederskap
  • Studentarrangører
  • Utfordringer post-covid

Målsettingen med rundbordsmøtene er å skape en unik arena der man kan diskutere relevante problemstillinger, dele utfordringer, bygge nettverk og finne gode løsninger sammen, i et lukket fora. 

Møt Kulturrom
Møt Kulturrom

Kulturrom er tilstede på Arrangørkonferansen for å prate med og veilede NKA sine medlemmer med spørsmål, søknader og alt annet du måtte ha på hjertet. Kulturroms formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk. Kulturrom gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i alle typer musikkrom, samt bygg og utbedring av øvingsrom. De jobber også med kompetansehevende tiltak innen konsertteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser i lyd-, lys- og sceneteknikk. Krever ikke påmelding.

Innledere

Hanne Eggen Røislien
Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og rådgiver i Cyberforsvaret. Hun er også tilknyttet flere andre forskningsinstitusjoner, blant annet Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington DC og US Naval War College. Hun jobber særlig med temaer som omhandler mening, mestring, organisasjonskultur og endringsvilje, særlig med fokus på forsvar. Hun har doktorgrad i religionsvitenskap fra NTNU med fokus på det israelske forsvaret. Hanne har omfattende internasjonal erfaring fra en rekke land, og da særlig Midtøsten, der hun har forsket på den jødiske radikale bosetterbevegelsen på Vestbredden og forsvarsrelaterte spørsmål, samt at hun har jobbet for FN i eksempelvis Irak og Kuwait. Hanne er skribent i Morgenbladet og har utgitt flere bøker.  

Julie Forchhammer
Julie Forchhammer

Julie Forchhammer jobbet frivillig på sin første festival da hun var seks år gammel. Siden den gang har hun startet opp spillesteder, vært manager for masse fete norske band, reddet regnskog i Regnskogfondet, og vært miljøsjef for Øyafestivalen. Nå bor hun i Vang i Valdres hvor hun var festivalsjef for Vinjerock i fem år – et av Norges mest populære kulturarrangement. Julie har et brennende engasjement for å finne de gode og grønne løsningene og deler gjerne av sine erfaringer.

Erlend Nyhammer
Erlend Nyhammer

Erlend er partner og strategisk leder i Comte Bureau. Han har de siste 12 årene jobbet med brukersentrert innovasjon, og har bred erfaring med å lede designprosesser

Daniel Nordgård
Daniel Nordgård

Daniel Nordgård har en doktorgrad i digitalisering av musikkbransjen fra Universitetet i Agder hvor han jobber som førsteamanuensis og underviser på universitetets masterprogram innen music business and management. Han har bakgrunn som utøvende musiker, har tidligere vært aktiv innen konsertarrangør-miljøet i Kristiansand, har fartstid som frivillig i Quartfestivalen og senere som festivalsjef for den samme festivalen. Han sitter i dag i en rekke styrer nasjonalt og internasjonalt, blant annet GRAMO og Gramart.

Erlend Eggen
Erlend Eggen
Erlend jobber med strategier og tiltak som gjør et opplevelsesbasert reiseliv grønnere. Erlend er bosatt i Vang i Valdres, er utdannet sosialantropolog og setter mennesket i sentrum for produkt- og tjenesteutvikling. Ved siden av å ha startet og solgt egne tjenester deltar Erlend i flere utviklingsprosjekter knyttet til grønn mobilitet. Siden 2016 har Erlend rådgitt destinasjoner og nasjonalparker i arbeidet med å skape bærekraftige besøksstrategier. 
De siste 10 årene har han startet tjenestene TurApp, Applaus og Outtt. Opplevelsesplattformen Outtt ble i 2020 solgt til Outdooractive, en global tjeneste for tur og friluftsliv. Tjenestene skal hjelpe friluftsinteresserte turister med å ta trygge og veloverveide valg i naturen. Erlend har lang erfaring med å skreddersy budskap og tjenester for å nå ut til riktig målgruppe med riktig budskap til riktig tid.
Karen Sofie Sørensen
Karen Sofie Sørensen

Karen Sofie er daglig leder i Kulturrom. Hun har tidligere vært daglig leder for Brak i Bergen, har drevet Bruket bar og scene i Oslo, er styremedlem i Music Norway og har tidligere sittet i styret til Norske Konsertarrangører og Vill Vill Vest.

Det er her det skjer!

Arrangørkonferansen 2021 finner sted på Hamar kulturhus. 

60.795204,11.066989,15
Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 15 ganger i året.