nka_korona_plakat_a32.jpg

Smittevern

Det er viktig for oss i Norske Konsertarrangører at konferansens deltagere føler seg trygge på vår håndtering av smittevern. 

I forbindelse med Arrangørkonferansen 2020 er det utarbeidet en smittevernplan for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av konferansen. Smittevernplanen er utarbeidet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) og paragraf 13 spesifikt. Vi forholder oss løpende til helsemyndighetenes anbefalinger og krav.

Det er viktig at alle konferansens deltagere respekterer smitteverntiltakene og viser hensyn slik at vi sammen skaper en trygg og god konferanse i Molde.

 

Viktig informasjon:

 • Er du syk, hold deg hjemme/på hotellrommet
 • Hold avstand – husk meteren (og husk at den ofte er lenger enn du tror)
  • Alle har faste sitteplasser under konferansen som ivaretar avstandskravene
  • Noen av deltagerne deles inn i kohorter sammen med sine nærkontakter
  • Deler av områdene på konferansen deles inn i soner
 • God hygiene
  • Vask hendene grundig og ofte
  • Det er i tillegg utplassert dispensere med hånddesinfeksjonsmiddel
 • Vær snill og grei
  • Følg råd og anvisninger som blir gitt på konferansen og respekter andre deltagere – de kan ha andre intimgrenser enn deg
  • Vi oppfordrer til å delta på arrangementene som er tilknyttet konferansen
  • Beregn god tid – nødvendig avstand tar tid
  • Kos deg!


Ved sykdom

Dersom du føler deg syk og opplever symptomer på luftveisinfeksjon ber vi om at du isolerer deg på hotellrommet og informerer arrangementsansvarlig Anders Tangen på 924 32 808 så fort som mulig, for videre veiledning. Vi understreker at det skal være lav terskel for å ta kontakt.

Vi sender ut oppdatert og nyttig informasjon ca. 15 ganger i året.