Virke og Norske Konsertarrangører (NKA) ønsker å styrke bransjefelleskapet i kulturnæringen, for når vi står sammen, står vi sterkere. Derfor ønsker Virke å gi NKAs medlemmer et godt tilbud på medlemskap i Virke. 

Medlemstilbud

Tilbudet gir to års medlemskap for prisen av ett og gjelder frem til 30.06.21.
Standard medlemskontingent i Virke er 2,15 promille av arbeidgiveravgiftspliktig lønn (sum lønn uten arbeidsgiveravgift), minimum 7 100 kroner. Kontigentkalkulatoren hjelper deg å beregne standard årskontingent.

Å bli medlem er enkelt, bare fyll ut skjemaet herSkriv "Medlemstilbud NKA" i kommentarfeltet. 

 

Om Virke

Virke er arbeidsgiverorganisasjonen for over 24 000 virksomheter. Medlemmene spenner fra kunnskaps- og teknologibedrifter, ideelle og frivillige organisasjoner, til handel, service-, kultur- og reiselivsnæring medlemmer. ​Drøyt 1 100 av Virkes medlemsvirksomheter driver innenfor kultur og opplevelser. Disse er kulturnæringsaktører i alle former, museer, kinoer, teatre, kulturhus, kunstsentre, spillesteder, spisesteder, frivillige kulturorganisasjoner, interesseorganisasjoner, opplevelsesvirksomheter, og så videre.

 

Hvorfor være medlem både i Virke og NKA?

Der Norske Konsertarrangører er interesse- og kompetanseorganisasjonen for arrangørfeltet, er Virke en av hovedsammenslutningene på arbeidsgiversiden. Det innebærer at Virke har tilgang til en rekke arenaer som hverken NKA eller andre bransjeorganisasjoner har, - blant annet gjennom det såkalte trepartssamarbeidet, der staten møter partene i arbeidslivet (arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden). Her fattes det en rekke beslutninger som påvirker rammevilkårene i arbeidslivet, og dermed også NKAs medlemmer. NKA er selv medlem av Virke, og opptatt av at flere bør organisere seg i hovedsammenslutningene, slik at vi kan få musikkfeltets behov høyere opp på agendaen i trepartssamarbeidet.

 

Politisk påvirkning

Virke er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene, og kjemper for at medlemsvirksomhetene får gjennomslag for sine interesser. Virke jobber med myndighetskontakt og påvirkning for å skape gode rammebetingelser for bransjene de representerer og for enkeltmedlemmer. Som medlem i Virke har du en sterk hovedorganisasjon med slagkraftige bransjefelleskap i ryggen.

 

Rådgivning og juridisk bistand

Virkes rådgivere på arbeidsgiverservice besvarer hver dag spørsmål fra medlemmene knyttet til små og store utfordringer som man har behov for rådgiving på. Tjenesten er kostnadsfri for medlemmer. Som medlem i Virke har du også tilgang på juridisk bistand fra Virkes rådgivere og advokater innen forretningsjuridiske og arbeidsrettslige områder til sterkt subsidierte priser. 

 

Fordelsavtaler

Medlemmer kan velge i en bredde av fordelsavtaler. Blant annet forsikring, telefon, internett og TV, strøm, drivstoff, rekvisita, emballasje og profileringsartikler/arbeidsklær.

 

Kompetanse, kurs og nettverk

Virke har mange profesjonelle nettverk både for ledere, HR-ledere og andre funksjoner i virksomhetene. Virke er opptatt av å gi medlemmene mulighet til å styrke sin kompetanse og tilbyr en rekke kurs. Medlemmer får rabatter på Virkes kurs, og det tilbys også skreddersydde bedriftsinterne kurs basert på medlemmenes behov.

 

Les mer om medlemskap i Virke her.

Leder Virke kultur og opplevelser

Rhiannon Hovden Edwards
Rhiannon Hovden Edwards
Leder
#

Virke er arbeidsgiverorganisasjonen for over 24.000 virksomheter.

Kontaktperson
Norske Konsertarrangører
Telefon
22 20 00 22
E-post
Nettside