Som medlem i Norske Konsertarrangører tilbyr S.O.S Security kraftig rabatterte vekter- og ordensvakt-kurs. 
For kurskalender og påmelding klikk her. På alle kurs SOS arrangerer i egen regi, får medlemmer av NKA 40% rabatt.

 

Informasjon om alle kurs: klikk her

Informasjon om: Vekterkurs

Informasjon om: Ordensvaktkurs   

                                                                                                            

Eksempel på andre kurs S.O.S Security tilbyr:

- HMS Kurs
- Kurs i forebyggende brannvern
- Brannvernlederkurs for konsert- og festivalarrangører
- Førstehjelpskurs (kan leveres med varierende varighet og innhold som tilpasses ulike kunnskapsnivåer hos deltakerne)
- Hjertestarterkurs
- Kurs i kommunikasjon og verbal konflikthåndtering (Jon S Jacobsen S.O.S Security)
- Kurs i organisasjon og ledelse (Professor Patrick Smith Bucks University)
- 5 dagers kurs innen crowd safety management - (Professor Chris Kemp Bucks University)
- Kurs innen "Science of Events and Crowd Management - The safe management, Planning & Operating of Crowded Places" (Professor Chris Kemp Bucks University)
- Kurs innen organisering av frivillige mannskaper (Henrik B Nielsen – Roskilde Festival)
- Beredskapsplanlegging, sikkerhet og krisehåndtering (Jon S Jacobsen S.O.S Security)
- Ledsagerkurs (Carl Dakin – SAS Special Services og Jon S Jacobsen S.O.S Security)


S.O.S EVENT SECURITY AS

En betydelig aktør innen arrangementssikkerhet og leverer tjenester til uteliv, hoteller, kulturhus, konserter og festivaler over hele landet. 

- Vektere
- Vertskap
- Servicepersonell
- Sanitetstjeneste med sykebil
- Ledsagertjeneste
- Planleggere

I tillegg finnes utleie av mobile scener, konsertbarrikader i aluminium, fransk gjerder, sambandsutstyr, brannslokkingsutstyr, kameraovervåkingsanlegg med mer.


MIND THE GAP AS

Er et konsulentselskap som leverer komplette tjenester innen Crowd Safety Management. Vi bistår deg under arrangementets planleggingsfase, gjennomføringsfase og bistår ved evaluering av ditt arrangement. Sikkerhetsvurdering av ditt arrangement og leverer en sluttrapport med tilhørende ROS-analyse.

#

S.O.S. Security er en ledende totalleverandør av sikkerhetsopplæring, og leverer blant annet vekterkurs og ordensvaktkurs med vinkling av læreplan og læringsmål opp mot arrangementssikkerhet. 

Firmaet består av tre avdelinger:

S.O.S SECURITY AS  - Opplæringstjenester, kurs og kompetanse

S.O.S EVENT SECURITY AS – Vektertjenester samt utleie av barrikader og Scener

MIND THE GAP AS. – Konsulent: Crowd Safety Management og Sikkerhetsvurdering

Telefon
331 82 000
E-post
Hjemmeside