Frifond

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier. Søknadsfristene er  1. juni og 1. november.

Hva er Frifond?
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i Norske Konsertarrangører, er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot konsertarrangering eller annen musikkaktivitet. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente. 

Hvor søker du?
Medlemmer skal i utgangspunktet søke direkte til Norske Konsertarrangører. Det er ikke mulig å motta Frifondmidler fra flere nasjonale organisasjoner samtidig. Er dere medlem flere steder, må dere velge å søke til en av stedene. Bluesklubber må foreløpig søke direkte til NBU, siden NBU har søkt om Frifondmidler på vegne av de bluesklubbbene som har ungdomsprosjekt. 

Søknadskjema/portal vil bli lagt ut når fristen nærmer seg.

Arrangører som ikke er medlem i  Norske Konsertarrangører eller andre organisasjoner som deler ut midler til egne medlemmer kan søke Frifond Musikk 

Hvem kan søke?
Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder også følgende hovedkriterier;

  • Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
     
  • Organisasjonsform: gjelder kun frivillige organisasjoner/frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke.

Se ellers øvrige retningslinjer nederst på siden.


Søkerguide for medlemmer i Norske konsertarrangører
Det er mulig å søke 2 ganger per år; 1. juni og 1. november.  Søknadsatsene per 2018 er minimum 10.000 per år / maksimum 35.000 i støtte per prosjekt/søknadsrunde. Maks tildelingsbeløp per år er kr. 50 000 per søker/prosjekt.   Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Dette kan være en enkeltkonsert, konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. En søker om prosjekt som gjennomføres etter søknadsfristen.

Grunnbeløp 
For medlemmer i Norske konsertarrangører skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som oppfyller hovedkriteriene, legger ved en beskrivelse og konsertoversikt for forgående år samt planlagt program i prosjektperioden  er garantert 10.000,- i grunnbeløp per år.

Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg ha med i søknadskjemaet:

  • Prosjektbeskrivelse med mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet
  • Konsertoversikt over gjennomførte konserter forgående år, samt konsertene dere søker støtte til i prosjektperioden.

Usikker på budsjettoppsett? Nederst i artikkelen er det en enkel mal som kan brukes som utgangspunkt om dere ikke har egen mal.

Nye krav
Det må kvitteres at fjorårets støtte er brukt opp , før ny støtte kan utbetales. Dette betyr nødvendigvis ikke at tiltaket har gått i overskudd eller underskudd totalt sett, men om midlene er forbrukt til det en har fått støtte til. 

Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Unntak for dette er om rapporteringsfristen ikke er gått ut enda. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.

Send søknad
Det skal søkes digitalt på NKA sin nettside. Husk at det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet. Får dere problemer, f.eks. med for store vedlegg, ta kontakt. 

Det er viktig å få med all informasjon som er etterspurt i skjemaet og husk å holde søknadsfristen . Vi oppfordrer dere til å søke i god tid. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottatt og eventuell oppfølging om noe mangler.

Mottatte søknader blir fulgt opp av saksbehandler Mariann Skjerdal. Ta gjerne kontakt  mariann@konsertarrangor.no eller ring 90 63 06 77 ved spørsmål.

Det er et styreoppnevnt utvalg som tildeler støtte hos Norske Konsertarrangører. 

Søknadsfrister 1. November og 1. Juni 

Søknadsfristen er gått ut for denne gang.

Budsjettmal

Frifond retningslinjer NKA