Söderberg & Partners finner forsikringen som passer

Har du de riktige forsikringsdekningene som ivaretar den risiko som arrangør, ansatte og frivillige utsettes for under arrangementer?

Quality Broker har vært samarbeidsparter med Norske konsertarrangører siden 2012 og har spesialisert seg på forsikringer tilknyttet konserter, festivaler og andre arrangement.

Quality Broker tilslutter seg nå fullt ut rådgivningshuset Söderberg & Partners som er en av Nordens ledende rådgivere og formidlere av forsikringer og finansielle produkter. Selskapet har over 1600 medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland. Det fører til et enda bedre produkt- og tjenestetilbud til medlemmene og styrker evnen til å ivareta deres individuelle behov.

 

Söderberg & Partners garanterer;

  • Løpende oppfølgning og kommunikasjon, rask avklaring
  • Riktig forsikringsdekning tilpasset konsertarrangører
  • Enkel administrasjon av deres forsikringer
  • Markedsledende premier år etter år
  • Bistand ved skadeoppgjør

 

Söderberg & Partners reduserer;

  • Usikkerhet omkring forsikringsdekninger
  • Krav til forsikringskunnskap
  • Forsikringskostnad

 

Ta kontakt med:
Søderberg & Partners v/Ann Christin Wiik
Mail: acw@soderbergpartners.no
Tlf: 40 00 20 55

 

#

Söderberg & Partners er en innkjøper av forsikringsløsninger og fremforhandler attraktive totale løsninger til markedsledende priser.

Söderberg & Partners garanterer;
- Den beste administrasjon av bedriftens forsikringer
- Riktig tilpasset dekning for alt og alle i bedriften
- Markedsledende premier år etter år
- Løpende oppfølgning og kommunikasjon, rask avklaring
- Bedre forståelse hos de ansatte
- Konkurransedyktig servicehonorar

Söderberg & Partners reduserer bedriftens;
- Forsikringskostnad
- Krav til forsikringskunnskap
- Usikkerhet omkring forsikringsdekninger

Kontaktperson
Ann Christin Wiik
Telefon
400 02 055
E-post
Hjemmeside