Allerede i mars 2012 inngikk Norske Konsertarrangører et samarbeid med Quality Broker AS med intensjon om å kunne tilby våre medlemmer en forsikringsløsning som oppfyller lovens krav samt inkluderer frivillige tilleggsdekninger jfr skade-og ansvarsdekninger.

Vi ønsker at tilknytning til forsikringsdekninger skal være enkelt og premier konkurransedyktige for våre medlemmer. Kunnskapen og garantien for det ligger hos Quality Broker AS.

Quality Broker AS er en norsk, uavhengig forsikringsmegler underlagt stedlig tilsyn av Finanstilsynet. QB oppfyller alle myndighetskrav til å drive sin virksomhet i Skandinavia.  QB megler alle typer næringslivsforsikringer (skade/ansvar/person) forsikringer til alle typer foretak og plasserer forsikringer i både inn- og utland.  QB innehar spesiell kompetanse og har lang erfaring i håndtering av gruppeprogram for medlemsorganisasjoner.

QB er en del av Quality Gruppen som bedriver forsikringsvirksomhet i Skandinavia med til sammen 24 ansatte.

Ta direkte kontakt med Quality Broker for informasjon og veiledning.

#

Quality Broker er en innkjøper av forsikringsløsninger og fremforhandler attraktive totale løsninger til markedsledende priser.

Quality Broker garanterer;
- Den beste administrasjon av bedriftens forsikringer
- Riktig tilpasset dekning for alt og alle i bedriften
- Markedsledende premier år etter år
- Løpende oppfølgning og kommunikasjon, rask avklaring
- Bedre forståelse hos de ansatte
- Konkurransedyktig servicehonorar

Quality Broker reduserer bedriftens;
- Forsikringskostnad
- Krav til forsikringskunnskap
- Usikkerhet omkring forsikringsdekninger

Kontaktperson
Ann Christin Wiik
Telefon
400 02 055
E-post
Hjemmeside