Medlemsfordeler

Med over 350 konsertarrangører i ryggen stiller vi sterkt i fremforhandlinger av kollektive avtaler. Her finner du en oversikt over noen av våre medlemsfordeler. Se også Frifond for mulig økonomisk støtte for våre medlemmer som har ungdomsrettet tiltak.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye avtaler, spill gjerne inn ønsker!