Medlemfordel

 • 50 % på utviklingsprogram for styrkingen av frivilligområdet hos arrangøren
 • 20 % rabatt på HMS-systemet KUBA
 • Minimum 10 % rabatt på alle andre tjenester:
  • Utvikling av arrangørens strategi for rekruttering og organisering av crew og frivillige
  • Honorar til innleid crew og nøkkelpersonell booket gjennom Kanon Personell
  • Kurs, workshops, seminarer arrangert og levert av Kanon Personell


Utviklingsprogram for frivilligarbeidet

I løpet av programmet settes det søkelys på hvordan arrangøren kan rustes bedre til å håndtere sitt frivilligarbeid i årene som kommer. Temaer som belyses er blant annet hvordan man får tak i nok frivillige, hvordan arbeidet kan systematiseres, hvordan finne de rette frivillige og hvordan beholde de frivillige kreftene. 

Praktisk gjennomføring

1. Innledende kartleggingssamtale med ledelse og andre relevante personer.
2. To heldagsworkshops med et kreativt fokus der alle deler av arbeidet belyses:

 • Første workshop: Analyse av organisasjon og rekrutteringsstrategi.
 • Andre workshop: Plan for ny organisering og rekrutteringsstrategi.

3. Oppfølgingssamtale etter gjennomføring av arrangement(er) for å forankre erfaringer og legge plan for veien videre.

Pris: Kr. 13 000,- (ordinær pris kr. 26 000,-). I tillegg kommer faktiske kostnader knyttet til reise og opphold.

 

HMS-systemet KUBA

Kuba er et modulbasert internkontrollsystem som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker alle HMS lovkrav i alle bransjer. Kuba er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett/iPad og smarttelefoner. Systemet er sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden. Kanon Personell utvikler tilpassede håndbøker og sjekklister for arrangører som inkorpereres i KUBA i løpet av 2020. Medlemmer av NKA får 20% rabatt på bruk av KUBA.

Les mer om KUBA


Bemanning: priseksempel

Tjeneste Ordinær pris NKA-pris Rabatt
Produsent, prosjektleder per time 750,- 600,- 20%
Teamleder, riggeleder etc. per time 550 467,- 15%
Produsent, prosjektleder per produksjonsdag 7500,- 6000,- 20%
Teamleder, riggeleder etc. per produksjonsdag 5500,- 4670,- 15%
10 barmedarbeidere i 10 timer 35.000,- 31.500,- 10%

Kunder om Kanon Personell

Urban Future Conference

If you are unfamiliar with a city and suppliers, you need to find someone you can work with easily. When recruiting staff for the the conference, we found the best partner in Kanon Personell.

Elke Babel-Sutter
Urban Future Conference

Rammstein 2019

Som prosjektansvarlige for bar i forbindelse med Rammstein på Ullevål valgte vi å samarbeide med Kanon Personell om bemanning av barer og organiseringen av disse. Vi opplevde utelukkende profesjonell og god kommunikasjon, og var svært fornøyde med leveransen. Kanon Personell vil involveres i våre fremtidige arrangementsplaner.

Peter Eikeland
Partnerkontoret

Notodden Blues Festival

Kanon Personell har i 2019 jobbet tett med festivalens administrasjon, med planlegging og gjennomføring av handlegate, servering og et større evalueringsoppdrag. Samarbeidet har vært effektivt og målrettet. De har tilført festivalen mer profesjonalitet i gjennomføringen og vært gode sparringspartnere i et utfordrende festivalår. Samarbeidet har løftet festivalen og gitt administrasjonen økt kapasitet. Anbefales på det sterkeste.

Jostein Forsberg, festivalsjef
Mari Beate Sannes, festivalkoordinator

#

Kanon Personell er spesialisert på kompetanse og operative løsninger på bemanning for store arrangementer. Selskapet har som mål å gjøre rekruttering, opplæring og organisering av alt personell på store arrangementer enklere og tryggere for alle involverte parter.

Kontaktperson
Ketil Hvindenbråten
Telefon
917 88 959
E-post
Nettside