Norske Konsertarrangører (NKA) er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer inviteres til landsmøte fredag 18. oktober 2019, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Stavanger. Møtet starter kl. 17.00 og er ferdig kl. 19.00, under forutsetning av endt saksbehandling.

meld deg på til landsmøte 2019 her

*De som har meldt seg på landsmøte på påmeldingsskjema for Arrangørkonferansen 2019 trenger ikke å gjøre det her. 

 

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2019 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en klubb/festival stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen.

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer i Norske Konsertarrangører kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet. Frist for innmelding av saker er 18. september. Saker og eventuelle forslag til vedtektsendringer sendes til post(a)konsertarrangor.no. Vær tydelig på budskap og avsender. Innkomne forslag behandles av styret. Saksdokumenter til landsmøtet distribueres til alle NKAs medlemmer senest 20. september.

Valgkomite

På Landsmøtet skal det velges nytt styre. Valgkomiteen består av Bård Flikke (leder), Synnøve Sandnes, Einar Idsøe Eidsvåg, Karen Sofie Sørensen og Siri Børs Lind. Valgkomiteens innstilling vil inngå i sakspapirene til landsmøtet.   


Spørsmål?

Kontakt oss.