Kriterier for medlemskap

Kriterier for medlemskap

De overordnede kriteriene for medlemskap er definert i NKAs vedtekter, som avgjøres på det årlige Landsmøtet. Landsmøtet er NKAs øverste organ der alle medlemmer har to stemmer.

Alle konsertarrangører som oppfyller følgende kriterier fra våre vedtekter kan innvilges medlemskap:

  1. Være konsertarrangør eller ha konsertvirksomhet som en del av sin drift.
  2. Rette seg etter vedtak som fattes på NKAs landsmøte.
  3. Betale en årlig kontingent.
  4. Oppfylle de til enhver tid gjeldene medlemskriteriene.

Medlemskap innvilges av NKA etter skriftlig søknad. Anke av beslutning om medlemskap skal behandles av styret. Styrets vedtak er endelig.

Norske Konsertarrangører er lukket for konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.