NKA tar opp nye medlemmer hver uke. Nye medlemmer får tilsendt velkomstpakke med diverse informasjonsmateriell og noen av våre publikasjoner.

Når kontingenten er betalt kan du ta del i alle våre aktiviteter og tilbud. Velkommen! Se oversikt over våre medlemmer her.

 

Kontingent

For at medlemskapet skal være gyldig betaler medlemmene en årlig kontingent som er basert på totalt brutto konsertomsetning. Med total brutto konsertomsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet brutto omsetning knyttet til konsertvirksomhet for siste avsluttende regnskapsår. Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2018 betaler den minste satsen. Medlemskapet gjelder fra 01.01. til 31.12. og blir fornyet automatisk ved årsskiftet.

Nivå   Brutto omsetning for siste avsluttede regnskapsår   kontingent
1 0 - 500 000 600
2 500 000 - 1 million 1750
3 1 million - 4 millioner 5150
4 Over 4 millioner 7200


Fra 01.08.2019 betaler nye medlemmer halv kontingent.

 


Kriterier for medlemskap

Kriteriene er fastsatt i NKAs vedtekter, som avgjøres på Landsmøtet annet hvert år. Landsmøtet er NKAs øverste organ der alle medlemmer har to stemmer.

Alle konsertarrangører som slutter seg til NKAs formål og som oppfyller følgende kriterier kan innvilges medlemskap:

  1. Være konsertarrangør eller ha konsertvirksomhet som en del av sin drift.
  2. Rette seg etter vedtak som fattes på NKAs landsmøte.
  3. Betale en årlig kontingent som fastsettes av NKAs landsmøte.
  4. Oppfylle de til enhver tid gjeldene medlemskriteriene.

Medlemskap innvilges av NKA etter skriftlig søknad. Anke av beslutning om medlemskap skal behandles av styret. Styrets vedtak er endelig.

Konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning kvalifiserer ikke til medlemskap i NKA.

 

                                                                                                                      

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av Norske Konsertarrangører ber vi om at du fyller ut utmeldingsskjema.