Norske Konsertarrangører er et fellesskap for alle konsertarrangør og virksomheter som har konsertvirksomhet som en del av sin drift.  

Når kontingenten er betalt kan du ta del i alle våre aktiviteter og tilbud. Nye medlemmer får tilsendt velkomstpakke med informasjonsmateriell og noen av våre publikasjoner.

Se oversikt over våre medlemmer her.

NKA tar opp nye medlemmer hver uke.

 

Kontingent

For at medlemskapet skal være gyldig betaler medlemmene en årlig kontingent som er basert på totalt brutto konsertomsetning. Med total brutto konsertomsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet brutto omsetning knyttet til konsertvirksomhet for siste avsluttende regnskapsår. Nye medlemmer som ikke eksisterte i 2018 betaler den minste satsen. Medlemskapet gjelder fra 01.01. til 31.12. og blir fornyet automatisk ved årsskiftet.

Medlemskontingenten tjener du enkelt inn igjen ved å bestille gratis skreddersydd kurs for din organisasjon, benytte deg av våre kollektive medlemsfordeler og delta på våre arrangementer.

Nivå   Brutto omsetning for siste avsluttede regnskapsår   kontingent
1 0 - 500 000 600
2 500 000 - 1 million 1750
3 1 million - 4 millioner 5150
4 Over 4 millioner 7200


Fra 01.08.2019 betaler nye medlemmer halv kontingent.

 


Kriterier for medlemskap

De overordnede kriteriene for medlemskap er definert i NKAs vedtekter, som avgjøres på det årlige Landsmøtet. Landsmøtet er NKAs øverste organ der alle medlemmer har to stemmer.

Alle konsertarrangører som oppfyller følgende kriterier fra våre vedtekter kan innvilges medlemskap:

  1. Være konsertarrangør eller ha konsertvirksomhet som en del av sin drift.
  2. Rette seg etter vedtak som fattes på NKAs landsmøte.
  3. Betale en årlig kontingent.
  4. Oppfylle de til enhver tid gjeldene medlemskriteriene.

Medlemskap innvilges av NKA etter skriftlig søknad. Anke av beslutning om medlemskap skal behandles av styret. Styrets vedtak er endelig.

Norske Konsertarrangører er lukket for konsertarrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning. 

 

                                                                                                                      

Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av Norske Konsertarrangører ber vi om at du fyller ut utmeldingsskjema.