2.jpeg

Satelittkontor

Både Musikkutstyrsordningen (MUO) og Kulturrådet kommer til Arrangørkonferansen i Stavanger for å informere og veilede NKA sine medlemmer og svare på spørsmål og søknader og alt annet du måtte ha på hjertet. Lørdag rigges det opp satelittkontor på Stavanger konserthus der de vil være på plass. Vi håper at mange vil benytte seg av tilbudet. Husk at du også kan ta kontakt på forhånd for å booke et privat møte.

Kulturrådet 
Fra Kulturrådet kommer Tone Christoffersen og Kristine Lunde-Tellefsen.

Tone Christoffersen sitter i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtteordningen. Ordningen har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Tone er tilstede på Arrangørkonferansen og er tilgjengelig for å svare på alt NKA sine medlemmer måtte lure på når det gjelder arrangørordningen spesielt, og Kulturrådet generelt. Dersom du ønsker tips til søknadsskriving, kan hun også bidra med det - eller hjelpe til med å tydeliggjøre utvalgets prioriteringer. Omvendt er hun også interessert i å høre hvordan feltet selv mener virkemiddelapparatet – og da særlig arrangørordningen – fungerer: Hva ønsker NKAs medlemmer seg av Kulturrådets arrangørordning og hvordan mener dere den bør tilrettelegges for å virke på best mulig måte. Kontakt Tone Christoffersen på forhånd her

Kristine Lunde-Tellefsen har jobbet med EØS-midler i Kulturrådet siden februar 2019. Fra før har hun erfaring fra Brussel gjennom EØS-midler og andre europeiske støtteordninger. EØS-midlene er Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa. For den norske kunst- og kultursektoren betyr dette unike muligheter til å samarbeide bilateralt med aktører i mottakerland i Sentral- og Øst-Europa om felles kunst- og kulturprosjekter. Samarbeidspartneren i mottakerlandet er innsender av søknaden og prosjekteier. For den norske partneren er det mulig å få dekket opp til 100% av prosjektrelaterte kostnader.

Utlysningene kommer på løpende bånd fremover, og det er fem-syv år til neste gang – så hopp på nå, ikke bli stående igjen på perrongen!

Les mer på Kulturrådets hjemmesider.

 

Musikkutsyrsordningen (MUO)
Fra Musikkutstyrsordningen kommer daglig leder Karen Sofie Sørensen, rådgiver Nina Popperud og fagansvarlig Kjetil F. Wevling. MUOS formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av musikk. MUO gir tilskudd til øvingsutstyr, fremføringsutstyr, akustiske tiltak i alle typer musikkrom, samt bygg og utbedring av øvingsrom. De jobber også med kompetansehevende tiltak innen konsertteknikk; bl.a. kurs, workshops, fagdager og praksisplasser i lyd-, lys- og sceneteknikk. Representantene fra MUO kan svare på alt og gi råd om det meste når det kommer til MUO.

Kontakt MUO på forhånd her

  

Tidspunkt: Lørdag 19. oktober kl. 11.00-13.00.

 

Til Kulturrådets nettside 

Til Musikkutstyrsordningens nettside

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører (ca. 15-20 per år)