Arrkonf_Ida-Hermine-Wikõren-17.jpg

Landsmøte 2019

Norske Konsertarrangører (NKA) er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer inviteres til landsmøte fredag 18. oktober 2019, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Stavanger. Møtet starter kl. 17.00 og er ferdig kl. 19.00, under forutsetning av endt saksbehandling.

Til dagsorden og sakspapirer

 

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2019 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en klubb/festival stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen.

Hvis du ikke har meldt deg på, kan du gjøre det her.

 

 

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer i Norske Konsertarrangører kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på Landsmøtet. Frist for innmelding av saker var 18. september.  Innkomne forslag behandles av styret. Saksdokumenter til landsmøtet distribueres til alle NKAs medlemmer senest 20. september.

Valgkomite

På Landsmøtet skal det velges nytt styre. Valgkomiteen består av Bård Flikke (leder), Synnøve Sandnes, Einar Idsøe Eidsvåg, Karen Sofie Sørensen og Siri Børs Lind. Valgkomiteens innstilling vil inngå i sakspapirene til landsmøtet.   


Spørsmål?

Kontakt oss. 

 

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører (ca. 15-20 per år)