Arrangørfaglig samtale: Kveler kravene kulturen?

Er kulturen truet av det offentlige?

Norske Konsertarrangører opplever mange henvendelser fra våre medlemmer som rapporterer et vanskelig forhold til politiet, og føler at kultur og natteliv oppleves som en belastning som politiet gjerne skulle vært foruten. Festivaler klager på urimelige politikostnader og manglende likebehandling mellom politidistriktene. I Oslo anbefaler politiet at flere kulturscener ikke får fornyet skjenkebevilling, da de legger beslag på for mange politiressurser. 

Norske Konsertarrangører mener at konsertarrangører ikke skal pålegges politikostnader da dette er å anse som en samfunnsoppgave. Kan vi godta at politiet sender regning i etterkant for lønn på arrangement der de selv krever å være til stede, og selv definerer behovet for mannskap? 

Vi ønsker en diskusjon om hvor langt arrangørs ansvar for publikum strekker seg, og om problemet med uroelementer bør være et samfunnsanliggende fremfor et utelivsproblem. I hvor stor utstrekning er det samfunnets eller kulturlivets ansvar å passe på borgerne? Skaper vi et samfunn der ingen tør ta ansvar for sine medborgere av frykt for at det ser dårlig ut på statistikken?

Sammen med arrangører som har følt presset fra det offentlige spør vi justispolitikerne våre; er det slik vi vil ha det? Og fra Sverige kommer mannen som klarte å få fjernet politikostnader helt og holdent.

Panel:​

  • Limita Lunde (Styreleder, Musikkbyen Oslo)

  • Jim Martinussen (Daglig leder, Trænafestivalen)

  • Svein-Egil Hernes (Sikkerhetskonsulent, NKA/ Ungdoms-OL/VG-lista)

  • Joppe Pihlgren (Daglig leder, Livemusik Sverige)

  • Mariann Bjørnelv (Daglig leder, Folken)

Moderator: Torbjørn Heitmann Valum (daglig leder, Norske Konsertarrangører)

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Konsertarrangører (ca. 15-20 per år)