Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Vektor Kunst fra Pixabay.
Illustrasjonsbilde. Bildet er tatt av Vektor Kunst fra Pixabay.

Vi trenger din hjelp for å kartlegge økonomiske konsekvenser ved Covid-19

16.03.2020

Mandag 16. mars ble følgende e-post distribuert til medlemmer av NKA:

Kjære medlemmer

Regjeringen er i full gang med sin tiltakspakke for å dempe de økonomiske virkningene av Covid-19. Stortinget er nå enige om del én av tiltakspakken.

Vi har hele tiden stått sammen med Virke og flere andre organisasjoner på musikkfeltet og bedt om:

  • Endrede permitteringsregler, med bedre ytelser for permitterte og der staten går inn og tar en større del avregningen (innfridd)
  • Likviditetsfremmende tiltak, med bedre tilgang til lån, fortsatt lav sats på MVA og utsatt frist for innbetaling av MVA, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift (i all hovedsak innfridd, og nå er også lav momssats satt ned til 8 prosent)
  • Kompensasjonsordninger ved myndighetspålagt avlysning (fortsatt ikke innfridd)

Vi i Norske Konsertarrangører jobber nå videre med det siste og aller viktigste punktet på denne listen, nemlig en kompensasjonsordning. Her jobber vi sammen med Virke og en rekke andre organisasjoner i hele kunst- og kulturfeltet. Vi er i daglig kontakt med medlemmer av regjeringsapparatet og relevante Stortingsrepresentanter.

For å kunne opprettholde trykket i det politiske arbeidet og sette tall på tiltakene vi trenger fra myndighetene ber vi dere innstendig om å svare på denne enkle undersøkelsen. Arbeidet skjer nå, så vi ber dere svare så raskt som overhodet mulig, helst i løpet av dagen/i morgen tidlig.

TIL UNDERSØKELSEN

MER OM KORONAVIRUSET